Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Účetní systém

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Účetní systém neboli systém účtů patří mezi metodické prvky účetnictví.

Účetní systém představuje určité konkrétní uspořádaní syntetických účtů hlavní knihy. Toto uspořádání musí vyhovovat informačním potřebám uživatelů účetních informací.

Jádrem odlišností účetních systémů účetnictví je způsob klasifikace nákladů a výnosů a zjišťování výsledku hospodaření, který dané uspořádání účtů umožňuje.

Účetní systém může být jednookruhový, dvouokruhový, nebo víceokruhový. Okruh je relativně uzavřený systém účtů, který umožňuje určitý způsob klasifikace nákladů a výnosů a zjištění výsledku hospodaření.

Účetnictví jednookruhové je charakteristické tím, že v něm může být na syntetických účtech uplatněno pouze jedno hledisko členění nákladů a výnosů, ostatní hlediska jsou uplatněna na analytických účtech.

Účetnictví dvouokruhové představuje takový systém uspořádání účtů, kde je na syntetických účtech možno uplatnit souběžně dvě hlediska členění nákladů. Ve dvouokruhovém účetnictví je vždy jeden okruh, který sleduje celou finančně majetkovou strukturu účetní jednotky. Šíře předmětu zobrazení ve druhém okruhu může být různá. Druhý okruh minimálně zachycuje a jinak třídí náklady a výnosy, předmětem účtování ve druhém okruhu však může být opět i celá finančně majetková struktura závodu, ale zachycená například v jiném členění, nebo v jiném ocenění než v prvním okruhu. První okruh účetnictví je základem pro sestavení účetních výkazů, které jsou komunikovány nejširšímu okruhu externích uživatelů a jsou zaměřeny především na jejich potřeby. Tyto výkazy bývají někdy též označovány jako finanční výkazy a účetní okruh, který je základem pro jejich sestavení se nazývá finanční účetnictví.

Jednookruhové účetní systémy

•   Rozvahové účetnictví nebo-li systém neumožňující členění nákladů

Nejjednodušší systém uspořádaní účtů v účetnictví je možno schematicky znázornit:

Schéma č. 1: Rozvahové účetnictví

Legenda k operacím zachyceným ve schématu:

1. Nákup materiálu za hotové
2. Nákup dlouhodobého aktiva na základě faktury od dodavatelů
3. Spotřeba materiálu ve výrobě (náklad)
4. Opotřebení dlouhodobých aktiv vyjádřené nepřímo formou oprávek (náklad)
5. Zachycení nároku pracovníků na mzdu (náklad)
6. Spotřeba energie v závodu dle dodavatelské faktury (náklad)
7. Prodej výrobků odběratelům na základě faktury (výnos)
8. Výběr kapitálu ze závodu ve formě výběru hotových peněz z pokladny majitelem

Zjištění výsledku hospodaření v tomto systému rozvahového účetnictví sestává ze dvou kroků:

1.  nejprve je nutno vypočítat změnu stavu vlastního kapitálu za období: konečný zůstatek - počáteční zůstatek,
2. změna stavu vlastního kapitálu se očistí o operace, které ovlivnily vlastní kapitál jako celek, ale nikoliv přímo jeho složku výsledek hospodaření. Operace, které snižují vlastní kapitál, ale neznamenají vznik nákladů (tyto operace jsou zachycené na straně MD (Má dáti) účtu vlastní kapitál) je nutno ke změně stavu vlastního kapitálu přičíst. (V případě našeho schématu je nutno operaci č. 8., výběr kapitálu pro osobní účely podnikatele, ke změně stavu vlastního kapitálu přičíst, neboť jej snížila, ale nebyla nákladem.)

Nevýhodou tohoto účetního systému je, že neumožňuje členit náklady a výnosy, zjišťování výsledku hospodaření je též komplikované. V praxi se nepoužívá, porozumění tomuto systému však umožní lepší pochopení systémů dalších.

•   Systém umožňující druhové členění nákladů a členění výnosů podle činností

Pro zachycení druhového členění nákladů a členění výnosů podle činností vznikl účetní systém, který využívá účtů nákladů a účtů výnosů.

Vznik tohoto systému je vlastně rozvinutím předchozího systému:

Schéma č. 2: Souvislost rozvahového účetnictví a účetního systému s druhovým členěním nákladů

Každá operace, při které vzniká náklad, je tedy zaznamenána na stranu D (...

Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.