Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Účetní výkazy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Účetní výkazy představují metodický prvek, který zabezpečuje komunikaci výsledků účetnictví uživatelům.

Souhrn účetních výkazů je označován jako účetní závěrka (viz hesla Účetní závěrka řádná, Účetní závěrka mimořádná a Účetní závěrka konsolidovaná). Posláním účetních výkazů je předávat přehledně uspořádané informace o finančně majetkové struktuře závodu, o tvorbě výsledku hospodaření a finanční situaci účetní jednotky.

Součástí účetní závěrky účetních jednotek, které vedou účetnictví jsou podle § 18 odst. 1 ZoÚ:

•  rozvaha,
výkaz zisku a ztráty (označován též jako výsledovka),
příloha.

Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i výkaz cash flow (tj. přehled o peněžních tocích) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Výjimkou jsou malé a mikro účetní jednotky, které tyto dva výkazy sestavovat nemusí, viz § 18 odst. 2 ZoÚ. Výkaz cash flow nesestavují v souladu s tímto paragrafem banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny a zajišťovny a penzijní společnosti [společnosti vyjmenované v § 1a písm. a) až d) ZoÚ].

Podoba, forma a druhy účetních výkazů

Informace v účetních výkazech jsou komunikovány prostřednictvím jednotlivých položek účetních výkazů. Každá položka má svůj stav, to jest hodnotu dané veličiny. Ve výkazech jsou obsaženy rovněž mezisoučty na různé úrovni sumarizace jednotlivých základních položek účetních výkazů.

Účetní výkazy mohou být v zásadě sestavovány ve dvou formách. Jedna forma předpokládá vykazování údajů v účetním výkaze ve dvou sloupcích vedle sebe. Tato forma je označována jako účetní, horizontální či jako T forma.

Schematicky lze vyjádřit:

Účetní výkaz .............. ke dni ..............
Položka .........  Stav ..........  Položka ........ Stav ........

Druhou možností je uvedení položek výkazů v jednom sloupci pod sebou. Tato forma je označována jako finanční či vertikální forma.

Účetní jednotky sestavují účetní výkazy buď ve zjednodušeném rozsahu viz § 9 odst. 3 a 4  ZoÚ, nebo v plném rozsahu (viz § 9 odst. 1 ZoÚ).

Východiska pro sestavování účetních výkazů

Východiskem pro sestavování účetních výkazů jsou účetní knihy, především hlavní kniha, v některých případech i knihy analytických účtů. Údaje z účetních knih by měly být spolehlivé a průkazné, vyjadřovat věrný a poctivý obraz účetní jednotky (viz účetní zásady). Účetní údaje musí být prověřeny kontrolními nástroji účetnictví, tj. inventarizací a ...

Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.