Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Účetní zásady

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Podvojné účetnictví je systém, který prostřednictvím svých metodických prvků zobrazuje majetek účetní jednotky na základě účetních zásad. Účetní zásady jsou systémem ideových předpokladů, které představují základní podmínky účetního zobrazení závodu.

Důvody vzniku zásad:

srovnatelnost informací
  Vzhledem k velkému významu účetních informací je pro jejich uživatele (zejména externí) důležité, aby byly tyto informace spolehlivé a aby účetní zobrazení finančně-majetkové struktury jednotlivých účetních jednotek bylo zpracováno za stejných podmínek. Je nutno zachovat alespoň určitou míru srovnatelnosti informací poskytovaných účetnictvím v jednotlivých účetních jednotkách.
zjednodušení ekonomické reality
Zobrazení ekonomické reality účetní jednotky v celé její mnohotvárnosti je prakticky nemožné. Proto musí být účetnictví zobrazením modelovým, musí být založeno na určitých předpokladech, které umožní zjednodušení reality natolik, aby zobrazení bylo možné a efektivně proveditelné.

Z výše naznačených potřeb vznikly všeobecně uznávané účetní zásady a předpoklady. Dodržování těchto zásad a předpokladů v účetnictví jednotlivých účetních jednotek umožňuje samotné zachycení finančně-majetkové struktury účetní jednotky a jejích změn a zabezpečuje zároveň určitou míru srovnatelnosti účetních informací.

Účetní předpoklady a zejména pak zásady omezují variantnost využití metodických prvků účetnictví. Jednoduše řečeno, metodické prvky dávají účetním pracovníkům do rukou určité nástroje a jakým způsobem se mají tyto nástroje využívat říkají všeobecně uznávané účetní zásady a předpoklady. Účetnictví je vždy věcí určité konvence (dohody). Účetnictví vedené v rámci všeobecných účetních zásad a předpokladů bývá někdy označováno jako účetnictví konvenční.

Vznik účetních zásad úzce souvisí se způsobem regulace účetnictví. Regulace účetnictví probíhá v různých státech odlišným způsobem.

Dají se rozeznat dvě tendence v přístupu k regulaci účetnictví:

•  direktivní usměrňování vedení účetnictví státem, které může mít různou podrobnost. Tato regulace je spojena s vyhlašováním účetních osnov a postupů účtování. Předmětem řízení účetnictví jsou v podstatě způsoby zachycení jednotlivých hospodářských transakcí. Tato přímá regulace nedává příliš prostoru pro využívání obecných účetních zásad a vede k unifikaci účetnictví,
regulace prostřednictvím účetních zásad, bývá označována též jako samoregulace. Pro tento způsob regulace je charakteristické minimální zasahování státu do účetnictví. Účetní jednotka vede své účetnictví v souladu s obecně uznávanými zásadami, které jsou označovány jako národní standardy. Tento přístup je využíván například ve Velké Británii a v USA. Souvisí s tradicemi zvykového práva v těchto zemích a představuje odlišnou filozofii, která je založena na vysoké odpovědnosti a fundovanosti účetních pracovníků, kteří koncipují účetní systém tak, aby vyhovoval dané účetní jednotce a aby bylo účetnictví vedeno v rámci účetních zásad.
Pozn.: vydání ČÚS neznamená zatím přiklonění ČR k tomuto systému regulace.

Oba přístupy mají své výhody a své nevýhody. Lze však říci, že ekonomické transakce jsou velice mnohotvárné a jejich usměrňování cestou direktivního předpisu "jak co zaúčtovat" je stále obtížnější. Sama praxe vedení účetnictví dokazuje potřebu obecných východisek, které by bylo možno využít při zachycování účetních transakcí tak, aby byl především správně zachycen jejich ekonomický obsah.

Jeden z nejrozpracovanějších systémů účetních zásad existuje v USA. Je označován jako všeobecně uznávané účetní zásady: Generally Accepted Accounting Principles - GAAP. Tyto zásady mají různé hierarchické úrovně. Základní, zásady nebo-li fundamentální postuláty tvoří nejvyšší hierarchickou úroveň. Tyto zásady nejsou vyhlášeny právním aktem, a proto jejich formulace v různých pramenech není zcela jednotná.

Přehled základních účetních zásad a předpokladů

U jednotlivých zásad bude uvedeno, které zásady jsou v současné době v naší účetní legislativě výslovně vyjádřeny.

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.