Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Kryptoměna (virtuální měna)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Kryptoměna (virtuální měna) je některými účetními jednotkami využívána jako platidlo, investiční nástroj nebo jej samy těží. Dle § 489 a 496 občanského zákoníku patří kryptoměna mezi nehmotné věci. V zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nalezneme definici virtuální měny (resp. virtuálního aktiva). Mezi nejrozšířenější kryptoměny patří Bitcoin, BNB, Ether, Litecoin, Ripple (XRP), Monero (XMR) nebo Tether.

Účetně

Podle sdělení Ministerstva financí České republiky se nejedná o měnu, ale o zboží nebo zásoby vlastní činnosti. Z tohoto důvodu nelze o kryptoměně účtovat jako o cenných papírech. K rozvahovému dni nejsou oceňovány reálnou hodnotou. Z těchto důvodů se o kursových rozdílech u kryptoměn neúčtuje.

Příklad na pořízení kryptoměny za účelem dalšího prodeje viz účet 131-Pořízení zboží (příklad č. 4).

Pokud účetní jednotka s kryptoměnami běžně neobchoduje, ale využívá ji pro úhradu svých závazků, je doporučeno pro účtování jejich pořízení využít účtové skupiny 11-Materiál a při platbě 54-Jiné provozní náklady a 64-Jiné provozní výnosy. V tomto případě je pořizovaný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou. Transakce se dle informace GFŘ ze dne 30. 3. 2022 považuje za směnu nepeněžních plnění mezi kupujícím a prodávajícím. Úhrada závazků se tedy v účetnictví kupujícího zobrazí jako výnos z prodeje kryptoměny.

Příklad č. 1 – platba kryptoměnou při pořízení dlouhodobého majetku

Č. op.
Operace
Částka
v Kč
MD
D
1) Nákup 1 BTC – uzavření smlouvy 400 000
111

321

2) Nákup 1 BTC – doklad o nabytí 400 000
112
111
3) Platba za BTC z bankovního účtu 400 000

321

221

4a) Pořízení stroje – reprodukční pořizovací cena – základ daně 74 380,17

042

321

4b) DPH 21 % 15 619,83

343

321

5a) Doklad o převodu 0,2 BTC dodavateli stroje
80 000 = 0,2 BTC x 400 000 Kč
80 000

542

112
5b) Zánik závazku převodem 0,2 BTC dodavateli stroje – reprodukční pořizovací cena stroje včetně DPH 90 000
321
642

Z pohledu prodávajícího, který obdrží kryptoměnu jako úhradu své pohledávky za dodaný stroj (zboží), je postup zobrazen v následujícím příkladu č. 2:

Příklad č. 2 – přijatá platba kryptoměnou při dodání zboží

...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.