Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Vvirtuální měna

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Obecně

Virtuální měna, přesněji kryptoměna, je některými účetními jednotkami využívána jako platidlo, investiční nástroj nebo jej samy těží. Dle § 489 a 496 občanského zákoníku patří kryptoměna mezi nehmotné věci. Definici virtuální měny nalezneme v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Mezi nejrozšířenější kryptoměny patří Bitcoin, Litecoin, Ripple, Monero nebo Dash.

Účetně

Podle sdělení Ministerstva financí České republiky se nejedná o měnu, ale o zboží nebo zásoby vlastní činnosti. Z tohoto důvodu nelze o virtuálně měně účtovat jako o cenných papírech. K rozvahovému dni nejsou oceňovány reálnou hodnotou. Z těchto důvodů se o kursových rozdílech u kryptoměn neúčtuje.

Příklad na pořízení kryptoměny za účelem dalšího prodeje viz účet 131-Pořízení zboží (příklad č. 4).

Pokud účetní jednotka s kryptoměnami běžně neobchoduje, ale využívá ji pro úhradu svých závazků, je doporučeno pro účtování jejich pořízení využít účtové skupiny 11-Materiál a při platbě 54-Jiné provozní náklady a 64-Jiné provozní výnosy. V tomto případě je pořizovaný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou. Transakce se dle informace GFŘ ze dne 30. 3. 2022 považuje za směnu nepeněžních plnění mezi kupujícím a prodávajícím. Úhrada závazků se tedy v účetnictví kupujícího zobrazí jako výnos z prodeje virtuální měny.

Příklad č. 1 – platba virtuální měnou při pořízení dlouhodobého majetku

Č. op.
Operace
Částka
v Kč
MD
D
1) Nákup 1 BTC – uzavření smlouvy 400 000
111

321

2) Nákup 1 BTC – doklad o nabytí 400 000
112
111
3) Platba za BTC z bankovního účtu 400 000

321

221

4a) Pořízení stroje – reprodukční pořizovací cena – základ daně 74 380,17

042

321

4b) DPH 21 % 15 619,83

343

321

5a) Doklad o převodu 0,2 BTC dodavateli stroje
80 000 = 0,2 BTC x 400 000 Kč
80 000

542

112
5b) Zánik závazku převodem 0,2 BTC dodavateli stroje – reprodukční pořizovací cena stroje včetně DPH 90 000
321
642

Z pohledu prodávajícího, který obdrží kryptoměnu jako úhradu své pohledávky za dodaný stroj (zboží), je postup zobrazen v následujícím příkladu č. 2:

Příklad č. 2 – přijatá platba virtuální měnou při dodání zboží

...

Zbývajících 72 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.