Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Vklad

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Vkladem se označuje řada právních instrumentů, např. vklad na vkladní knížce, vklad do katastru nemovitostí, vklad do obchodní společnosti. Pro naše účely bude tento pojem použit v souvislosti s vkladem společníka do společnosti.

Účetně

  Vklad z pohledu investora
O vkladu do obchodní společnosti a družstva do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, resp. do doby vydání akcií či zatímních listů, je účtováno jako o pohledávce na MD účtu 378-Jiné pohledávky. V okamžiku zápisu do obchodního rejstříku dojde k promítnutí realizovaného vkladu na příslušný účet skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek (se souvztažným zápisem na straně D účtu 367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů). Vyúčtování pohledávky je promítnuto příslušným současným snížením pohledávky a závazku (MD 367 / D 378).
Vklad z pohledu příjemce
Podrobněji viz heslo Základní kapitál.

Vymezení z hlediska ZOK

Vklad společníka podle § 15 až 17 a 18 až 29 ZOK představuje souhrn peněžních prostředků a jiných penězi ocenitelných hodnot, které se společník zavázal vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. V kapitálových společnostech je vyžadováno ocenění nepeněžního vkladu do základního kapitálu na základě znaleckého posudku.

O vkladu podrobněji podle jednotlivých obchodních korporací

•  Vklady společníků veřejné obchodní společnosti jsou nepovinné,
mohou být stanoveny společenskou smlouvou
§ 100 až 103 ZOK
Vklady společníků komanditní společnosti
jsou povinné pouze u komanditistů
§ 120 a 121 ZOK

U akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným je ZOK určena povinnost splacení části vkladu před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, u s. r. o. je určena i minimální výše vkladu společníka.

...
Zbývajících 49 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.