Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Veřejná obchodní společnost

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Veřejná obchodní společnost je obchodní společností, spadající mezi tzv. „osobní společnosti“ (spolu se společností komanditní). Osobní společnost může být založena pouze za účelem podnikatelským, či popř. za účelem správy vlastního majetku. Veřejná obchodní společnost je společností alespoň dvou osob, které se na jejím podnikání nebo správě jejího majetku účastní.

Jejími společníky mohou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické. V případě, že společníkem je právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze osoba fyzická. Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou, kterou lze měnit pouze dohodou všech společníků. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné.

Statutárním orgánem společnosti jsou všichni její společníci (splňují-li však požadavky stanovené ZOK pro členy orgánu obchodní korporace). Okruh společníků, kteří jsou jejím statutárním orgánem, však může být společenskou smlouvou omezen. Tato smlouva tak může určit, že statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci nebo i jen jeden z nich.

Její obchodní firma (tj. obchodní jméno, pod nímž je zapsána do obchodního rejstříku) obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, popř. zkratku „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. Pokud firma obsahuje jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol.“.

Veřejná obchodní společnost nevytváří povinně základní kapitál, její společníci však za její dluhy ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. Tato povinnost plně doléhá i na společníka, který do společnosti přistoupil až po jejím vzniku. Přistoupivší společník totiž ručí i za dluhy společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Po ostatních společnících však může za případně poskytnuté plnění požadovat náhradu.

Za dluhy společnosti ručí společník i po případném zániku jeho účasti ve společnosti; toto ručení je však omezeno pouze na dluhy společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti.

Účetně

Veřejná obchodní společnost účtuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ČÚS pro podnikatele od data svého vzniku zápisem do obchodního rejstříku až do data zániku výmazem z obchodního rejstříku.

Otevírání účetních knih

Veřejná obchodní společnost ke dni vzniku, tj. zápisu do obchodního rejstříku sestavuje zahajovací rozvahu a otevírá účetní knihy.

Uzavírání účetních knih

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.