Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Vstupní cena

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně a daňově

Vstupní cena je pojem prvotně vymezený § 29 ZDP a je základní veličinou určující ocenění hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka (viz hesla Dlouhodobý hmotný majetek a Dlouhodobý nehmotný majetek). Vstupní cena je základem pro výpočet daňových odpisů a daňové zůstatkové ceny, ale tento pojem je rozhodující i pro vymezení (definování) hmotného a nehmotného majetku.

Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku je definována v závislosti na způsobu nabytí tohoto majetku uvedeném v § 29 odst. 1 ZDP; jedná se obecně o:

- pořizovací cenu v případě úplatného pořízení majetku,
- vlastní náklady, je-li majetek pořízen nebo vyroben ve vlastní režii,
- cenu určenou pro účely daně dědické při nabytí majetku zděděním,
- cenu zjištěnou pro účely daně darovací při nabytí majetku darováním,
- hodnotu nesplacené pohledávky v případě tzv. zajišťovacího převodu, a to hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele,
- reprodukční pořizovací cenu v ostatních případech zjištěná podle zákona o oceňování majetku a
- podle § 30 odst. 10 ZDP vstupní cenu evidovanou u právního předchůdce a v dalších případech zde uvedených.

V § 29 ZDP je taktéž definována “zvýšená vstupní cena” a “změněná vstupní cena”.

Graficky lze vztah mezi vstupní cenou, zvýšenou vstupní cenou a změněnou vstupní cenou znázornit následovně:

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.