Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Účetní jednotky sestavují v případech stanovených ZoÚ účetní závěrku.

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:

a) rozvaha,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b).

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty musí být jednotné a zakládá se na porovnání výnosů a nákladů (druhové členění) nebo výnosů z prodaných výkonů a nákladů vynaložené na tyto výkony (účelové členění). V ČR je možné podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. použít druhové i účelové členění nákladů a výnosů.

Výkaz podává informace o výši:

- provozního výsledku hospodaření,
- finančního výsledku hospodaření,
- výsledku hospodaření před zdaněním dani z příjmů,
- výsledku hospodaření (po zdanění),
- výsledku hospodaření za účetní období.

Výkaz zisku a ztráty obsahuje údaje za dvě období, a to za běžné účetní období a za minulé účetní období.

Sestavuje se v plném a ve zkráceném rozsahu.

V plném rozsahu sestavují výkaz zisku a ztráty:

všechny obchodní společnosti
a z ostatních účetních jednotek:
- velké účetní jednotky,
- střední účetní jednotky,
- malé účetní jednotky s povinným auditem,
- mikro účetní jednotky s povinným auditem.


Ve zkráceném rozsahu sestavují výkaz zisku a ztráty: ...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.