Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Výsledek hospodaření

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2021.

Obecně

Výsledek hospodaření, tj. zisk nebo ztráta, tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady.

Každé podnikání, ať pro výrobu nebo poskytování služeb, má přinášet zisk. Výnosy či tržby za prodané výrobky a služby jsou přitom provázeny spotřebou hmotných či nehmotných vstupů, které představují náklady. Ekonomickým výsledkem vyčíslení podnikatelské činnosti za určité období je výsledek hospodaření, a to buď zisk, který přinesl zvýšení, tj. přírůstek aktiv, nebo ztráta, která znamená snížení majetku v aktivech účetní jednotky.

Pro externí uživatele jsou informace o zisku nebo ztrátě, které vykazují účetní jednotky, velmi sledovanými ukazateli. U akciových společností, u kterých akcionáři předpokládají zhodnocování vkladů do akcií, a tím budoucí výplatu podílů na zisku, je zisk žádaným výsledkem.

Výsledek hospodaření slouží pro hodnocení ekonomické výkonnosti účetní jednotky a jejího vedení. Je jako vstupní veličina používán do relativních ukazatelů, ve kterých je výsledek hospodaření poměřován s užitými zdroji účetní jednotky (viz heslo Finanční analýza). Jedná se např. o ukazatel rentability úhrnných vložených prostředků neboli ROA (Return on Assets) = zisk/celková aktiva, případně rentability vlastního kapitálu neboli ROE (Return on Equity) = zisk/vlastní kapitál, dalším ukazatelem je tzv. zisková marže, používaná pro označení rentability tržeb ROS (Return on Sales) = zisk/tržby.

Účetně

Účetní přístupy k výsledku hospodaření, tj. zisku nebo ztrátě, jsou obsaženy jak v ZoÚ, tak také v ČÚS a Vyhlášce.

Zákon o účetnictví zdůrazňuje úlohu výsledku hospodaření tím, že uvádí účtování o něm jako o jednom z předmětů účetnictví. Dále v souvislosti s účetní závěrkou určuje, že ji tvoří kromě rozvahy (bilance) a přílohy ještě další předepsaný výkaz zisku a ztráty, kde je zachycen výsledek hospodaření účetní jednotky.

Vyhláška a ČÚS uvádí v souvislosti s výsledkem hospodaření: ...

Zbývajících 78 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.