Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Výsledek hospodaření

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Výsledek hospodaření, tj. zisk nebo ztráta, tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady.

Každé podnikání, ať pro výrobu nebo poskytování služeb, má přinášet zisk. Výnosy či tržby za prodané výrobky a služby jsou přitom provázeny spotřebou hmotných či nehmotných vstupů, které představují náklady. Ekonomickým výsledkem vyčíslení podnikatelské činnosti za určité období je výsledek hospodaření, a to buď zisk, který přinesl zvýšení, tj. přírůstek aktiv, nebo ztráta, která znamená snížení majetku v aktivech účetní jednotky. Na druhé straně zisk způsobuje nárůst vlastního kapitálu na straně pasiv, ztráta pak způsobuje jeho pokles. Záporný vlastní kapitál, který může být rovněž důsledkem vykazovaných ztrát, bývá obvykle spojen s předlužeností a je jedním ze signálů, že firma směřuje k úpadku.

Pro externí uživatele jsou informace o zisku nebo ztrátě, které vykazují účetní jednotky, velmi sledovanými ukazateli. U akciových společností, u kterých akcionáři předpokládají zhodnocování vkladů do akcií, a tím budoucí výplatu podílů na zisku, je zisk žádaným výsledkem.

Výsledek hospodaření slouží pro hodnocení ekonomické výkonnosti účetní jednotky a jejího vedení. Je jako vstupní veličina používán do relativních ukazatelů, ve kterých je výsledek hospodaření poměřován s užitými zdroji účetní jednotky (viz heslo Finanční analýza). Jedná se např. o ukazatel rentability úhrnných vložených prostředků neboli ROA (Return on Assets) = zisk/celková aktiva, případně rentability vlastního kapitálu neboli ROE (Return on Equity) = zisk/vlastní kapitál, dalším ukazatelem je tzv. zisková marže, používaná pro označení rentability tržeb ROS (Return on Sales) = zisk/tržby.

Účetně

Účetní přístupy k výsledku hospodaření, tj. zisku nebo ztrátě, jsou obsaženy jak v ZoÚ, tak také v ČÚS a Vyhlášce.

Zákon o účetnictví zdůrazňuje úlohu výsledku hospodaření tím, že uvádí účtování o něm jako o jednom z předmětů účetnictví. Dále v souvislosti s účetní závěrkou určuje, že ji tvoří kromě rozvahy (bilance) a přílohy ještě další předepsaný výkaz zisku a ztráty, kde je zachycen výsledek hospodaření účetní jednotky.

Vyhláška a ČÚS uvádí v souvislosti s výsledkem hospodaření: ...

Zbývajících 77 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.