Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Základní kapitál

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Při zakládání závodu musí zakladatel nebo více zakladatelů vložit do začátku podnikání vklady (viz obchodní korporace), jako zdroje nutné jednak pro splnění základních požadavků zápisu do obchodního rejstříku, jednak nutné pro vlastní zahájení podnikání. Zakladatel nebo zakladatelé se stávají společníky a jejich vklady vložené k určitému dni vytvoří základní kapitál. České obchodní právo rozlišuje několik typů právnických osob, obchodních společností, které mohou být založeny buď za účelem podnikání nebo i k jinému účelu, mezi ně patří společnost s ručením omezeným, akciová společnost a s určitou podmínkou i družstvo. U těchto typů společností vkládají společníci, event. členové družstva vklady, které vytváří základní kapitál. Další typy obchodních korporací, kterými jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost určují výši vkladu každého společníka ve společenské smlouvě.   

Účetně

Základní kapitál je nedílnou složkou vlastního kapitálu. V praxi je pečlivě sledován poměr mezi výší základního kapitálu a výší vlastního kapitálu, neboť pokud základní kapitál dosáhne vyšší hodnoty než vlastní kapitál, jedná se o situaci, která je pro účetní jednotku alarmující například s ohledem na rozdělování zisku (§ 350 ZOK, podrobněji viz heslo Rozdělení výsledku hospodaření).

Podíl na základním kapitálu v jiné účetní jednotce je pak spojován s výší vlivu na této účetní jednotce (viz heslo Vliv podstatný, rozhodující).

Základní kapitál je zařazen v účtové třídě 4-Kapitálové účty a dlouhodobé závazky do pasiv (zdrojů krytí aktiv), a to do kategorie vlastního kapitálu. Výše základního kapitálu a jeho změny v průběhu podnikání účetní jednotky se zachycují na účtu 411-Základní kapitál. Každá účetní jednotka má povinnost vést k účtu 411-Základní kapitál analytické účty na nichž odděleně sleduje:

a) základní kapitál vytvořený vklady,
b) základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku (viz bod 3.1.4. ČÚS č. 018),
c) dále podle jednotlivých osob, které vklad vložily.

O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu u společností, jejichž základní kapitál se zapisuje do obchodního rejstříku (akciová společnost a společnost s ručením omezeným), se na účtu 411 účtuje až na základě zápisu o obchodním rejstříku. Do doby zápisu se účtuje na účtu 419-Změny základního kapitálu.

Vymezení z hlediska ZOK

V ...

Zbývajících 52 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.