Účetní průvodce MáDáti

Nyní pro vás účetní a daňový průvodce MáDáti s vyjímečnou slevou 15 %

Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zásoby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Obecně

Zásoby řadíme mezi oběžná aktivarozvaze.

Účetní jednotka, která účtuje o zásobách jakéhokoliv druhu, by se měla ještě před začátkem jejich účtování zamyslet nad některými souvislostmi. V případě, že tak neučiní vystavuje se riziku, že bude mít problémy s inventarizací zásob (kterou je u zásob povinna provádět každá účetní jednotka alespoň jednou ročně), skutečné stavy zásob vedené ve fyzických jednotkách pronásobené zvoleným způsobem oceňování mohou být značně odlišné od stavu uvedeného v účetnictví. Výsledky inventarizace jsou z pohledu účetnictví i z pohledu ZDP “velmi drahé“. Jednak z toho důvodu, že je možno zpochybnit průkazně vedené účetnictví (což může být důvodem k udělení pokuty) a jednak v případě zásob jsou inventarizační přebytky účtovány na stranu D výnosů (daňově účinných) a manka na stranu D nákladů (daňově neúčinných).

Schéma: Struktura souvislostí u zásob v bodech

Účetně

Základem pro vymezení zásob, účtování o zásobách a jejich oceňování je ZoÚ a další účetní předpisy. Vzhledem k tomu, že účetní předpisy nabízejí u zásob variantní řešení, je potřeba v každé účetní jednotce stanovit interní pravidla (viz účetní záznamy).

Interní pravidla budou jednoznačně specifikovat především:

•  vymezení zásob (například stanovení hranice mezi drobným hmotným majetkem a dlouhodobým hmotným majetkem),
účtování zásob (způsob A nebo způsob B),
oceňování zásob 
- nakoupených (zejména vymezení složek pořizovací ceny),
- vyrobených ve vlastní režii,
použití oceňovacích technik pro vyskladnění zásob (FIFO, vážený aritmetický průměr atd.),
evidenci zásob,
inventarizaci zásob, zejména cíl, postup, vymezení odpovědnosti, termínů a vyhodnocení výsledků inventarizace (pokud není řešeno samostatným vnitřním předpisem o inventarizaci majetku a závazků).

Členění zásob

V účetnictví se zásoby sledují v účtové třídě 1-Zásoby, kde jsou členěny do skupin:

Pro potřeby účetnictví se rozlišují zásoby nakupované, vyrobené ve vlastní režii a ostatní. Je tedy třeba rozlišovat účel. Suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly i drobný hmotný majetek nemusí být vždy materiálem, mohou být například zbožím.

Drobný hmotný majetek, který zahrnuje rozsáhlé a značně pestré množství majetku, například stroje, přístroje, inventář, další vybavení provozoven, kanceláří, může být buď zásoba nebo dlouhodobý hmotný majetek dle rozhodnutí účetní jednotky (viz materiál).

Ale i takový majetek jako je například budova může být zásoba. Souvislost není s výší ceny, ale s účelem pořízení, takže buď:

1.  budovu zařadíme do dlouhodobého hmotného majetku (v případě, že účelem pořízení je nákup provozovny) nebo
2. budovu zařadíme do zásob (konkrétně zboží) v případě, že účetní jednotka nakupuje a prodává nemovitosti v nezměněném stavu, jinak je nepoužívá, nepronajímá ani na nich neprovádí technické zhodnocení.

U určitých druhů majetku je jejich zařazení dle konkrétních druhů zásob nebo do dlouhodobého majetku jednoznačné. V případech, kdy však zařazení jednoznačné není, potom je vždy vhodné vnitřním předpisem stanovit zařazení konkrétního majetku tak, aby v rámci účetní jednotky byl zabezpečen jednotný postup. Správné zařazení majetku má další důsledky spojené s účtováním spotřeby (opotřebení), ale i evidencí, inventarizací, se zřejmými dopady do základu daně.

Účtování zásob způsobem A a B

Účtování pořízení a úbytku zásob je možno provádět dvěma způsoby:

1.  průběžně způsobem A,
2. periodicky způsobem B.

Účetní jednotka může zaúčtovat zásoby způsobem A i způsobem B. Při účtování podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.

Způsob A vždy mohly a mohou používat všechny účetní jednotky.

...
Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.