Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zásoby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Zásoby řadíme mezi oběžná aktivarozvaze.

Účetní jednotka, která účtuje o zásobách jakéhokoliv druhu, by se měla ještě před začátkem jejich účtování zamyslet nad některými souvislostmi. V případě, že tak neučiní vystavuje se riziku, že bude mít problémy s inventarizací zásob (kterou je u zásob povinna provádět každá účetní jednotka alespoň jednou ročně), skutečné stavy zásob vedené ve fyzických jednotkách pronásobené zvoleným způsobem oceňování mohou být značně odlišné od stavu uvedeného v účetnictví. Výsledky inventarizace jsou z pohledu účetnictví i z pohledu ZDP “velmi drahé“. Jednak z toho důvodu, že je možno zpochybnit průkazně vedené účetnictví (což může být důvodem k udělení pokuty) a jednak v případě zásob jsou inventarizační přebytky účtovány na stranu D výnosů (daňově účinných) a manka na stranu D nákladů (daňově neúčinných).

Struktura souvislostí u zásob v bodech

ZÁSOBY
Nakoupené zásoby   Zásoby vlastní výroby
- zařazení
materiál
zboží
(nutnost rozlišit dlouhodobý majetek)
- zařazení
nedokončená výroba, polotovary vl. výroby
výrobky
zvířata
- způsob účtování
způsob A
způsob B
kombinace A, B
(účetní případy viz účty 111, 112, 119, 131, 132, 139)
- způsob účtování
způsob A
způsob B

(účetní případy viz účty 121, 122, 123, 124)
- oceňování
pořizovací cena
reprodukční pořizovací cena
oceňovací techniky
- oceňování
vlastní náklady
reprodukční pořizovací cena
- evidence - evidence
- inventarizace (provedení a vyhodnocení)
stanovení odpovědnosti (soulad s evidencí)
vyhlášení termínů
průběh inventarizace
inventarizační rozdíly, jejich vyčíslení a zaúčtování
oceňování na základě inventarizace
- inventarizace (provedení a vyhodnocení)
stanovení odpovědnosti (soulad s evidencí)
vyhlášení termínů
průběh inventarizace
inventarizační rozdíly, jejich vyčíslení a zaúčtování
oceňování na základě inventarizace

Účetně

Základem pro vymezení zásob, účtování o zásobách a jejich oceňování je ZoÚ a další účetní předpisy. Vzhledem k tomu, že účetní předpisy nabízejí u zásob variantní řešení, je potřeba v každé účetní jednotce stanovit interní pravidla (viz účetní záznamy).

Interní pravidla budou jednoznačně specifikovat především:

•  vymezení zásob (například stanovení hranice mezi drobným hmotným majetkem a dlouhodobým hmotným majetkem),
účtování zásob (způsob A nebo způsob B),
oceňování zásob 
- nakoupených (zejména vymezení složek pořizovací ceny),
- vyrobených ve vlastní režii,
použití oceňovacích technik pro vyskladnění zásob (FIFO, vážený aritmetický průměr atd.),
evidenci zásob,
inventarizaci zásob, zejména cíl, postup, vymezení odpovědnosti, termínů a vyhodnocení výsledků inventarizace (pokud není řešeno samostatným vnitřním předpisem o inventarizaci majetku a závazků).

Členění zásob

V účetnictví se zásoby sledují v účtové třídě 1-Zásoby, kde jsou členěny do skupin:

Pro potřeby účetnictví se rozlišují zásoby nakupované, vyrobené ve vlastní režii a ostatní. Je tedy třeba rozlišovat účel. Suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly i drobný hmotný majetek nemusí být vždy materiálem, mohou být například zbožím.

Drobný hmotný majetek, který zahrnuje rozsáhlé a značně pestré množství majetku, například stroje, přístroje, inventář, další vybavení provozoven, kanceláří, může být buď zásoba nebo dlouhodobý hmotný majetek dle rozhodnutí účetní jednotky (viz materiál).

Ale i takový majetek jako je například stavba může být zásoba. Souvislost není s výší ceny, ale s účelem pořízení, takže buď: ...

Zbývajících 77 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.