Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zástava

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá nebude včas splněn, s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení ze zástavy. Zástavou (předmětem zástavy) může být každá věc, s níž lze obchodovat.

Zástavní věřitel se může domáhat uspokojení pohledávek z věcí, které jsou předmětem zástavy. Zástavním dlužníkem je vlastník věcí, které jsou předmětem zástavy.

Zástavní právo se vztahuje i na přírůstek i příslušenství, nestanoví-li zástavní smlouva něco jiného. Z plodů a užitků se zástavní právo vztahuje jen na ty, které nejsou odděleny. Zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství; je-li to zvlášť ujednáno, pak i na smluvní pokutu.

Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou dle § 1312 ObčZ. Je-li předmětem zástavy movitá věc a tato je odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala, nemusí mít zástavní smlouva písemnou formu. Formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu, mít zástavní smlouva: 

a)  je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná,
b) je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, nebo
c) má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav.

Zástavní právo k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí vzniká zápisem do katastru nemovitostí. K movité věci vzniká zástavní právo odevzdáním věci nebo jejím označením jako věci zastavené. Zástavní smlouva může určit, že zástavní právo k movité věci vznikne zápisem do rejstříku zástav (provádí notář). Zápisem do rejstříku zástav zástavní právo vzniká také v případě nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí (např. podzemní stavby se samostatným technickoekonomickým určením), dále v případě závodu a movité věci hromadné.

Zvlášť je upraveno:
• zastavení podílu v obchodní korporaci
• zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru
• zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů
• zastavení pohledávky.

Zbývajících 60 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.