Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Změna stavu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Změna stavu účtu je rozdíl zůstatku účtu za běžné období a zůstatku účtu za předchozí období (viz účetní období), představuje přírůstek nebo úbytek (majetku, závazků) oproti předchozímu období.

V této souvislosti je třeba se zabývat problémem věcné shody (věcné srovnatelnosti) nákladů a výnosů, který je nutno řešit v případě účetnictví založeného na akruálním principu.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Vyhláška č. 500/2002 Sb. nabízí dvě formy výkazu zisku a ztráty, které se liší pouze v provozní oblasti:

výkaz zisku a ztráty - druhové členění,
výkaz zisku a ztráty - účelové členění.

Oblast finančních výnosů a nákladů výnosů a nákladů je v obou formách výkazu zisku a ztráty stejná. S položkou „Změna stavu zásob vlastní činnosti“ se setkáváme pouze ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění.
Vysvětleme si v čem se liší princip účtování v provozní oblasti podle druhů od principu účtování podle účelu.

Výkaz zisku a ztráty - účelové členění

V případě účelového členění nákladů (členění ve vztahu k výkonům) se náklady související s nedokončenou výrobou účtují na rozvahový účet nedokončená výroba (souvztažně s úbytkem aktiv či zvýšením závazků), aniž projdou náklady nebo výnosy. Dokončené výkony se převedou na sklad souvztažně se snížením nedokončené výroby (opět rozvahově), aniž projdou náklady nebo výnosy. Teprve realizované (prodané) výkony se účtují na vrub nákladů, vstupují do výsledovky, kde se poměřují s výnosy (s tržbami za ně dosaženými).
Při členění nákladů podle účelu tedy nenastává problém nesrovnatelnosti výnosů a nákladů - výnosy a náklady se vztahují až k prodaným výkonům (výrobkům, službám).

Zjednodušené zobrazení účtování provozních nákladů podle účelu (podle funkce)

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.