Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Přehled o změnách vlastního kapitálu je účetním výkazem, který je fakultativní součástí účetní závěrky řádné (může se stát i součástí účetní závěrky mimořádné či účetní závěrky mezitímní). Tento výkaz povinně sestavují účetní jednotky specifikované v § 18 odst. 2 ZoÚ. Přehled o změnách vlastního kapitálu podává detailnější informace o operacích, které ovlivnily velikost a strukturu vlastního kapitálu. Tyto operace v průběhu účetního období vlastní kapitál zvyšovaly či snižovaly a konečný stav vlastního kapitálu vykázaný v rozvaze je tedy výsledkem jejich celkového působení.
Operace, které mění velikost vlastního kapitálu lze rozdělit na:

vklady a výběry majitelů,
výsledek hospodaření,
ostatní operace, které ovlivnily velikost nebo strukturu vlastního kapitálu, ale neovlivnily výsledek hospodaření.

Operace označené ve výčtu jako "ostatní" jsou v odborné literatuře označovány jako přínosy a újmy. Jedná se například o nerealizované přínosy a újmy plynoucí z přecenění držených cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou (viz též heslo Oceňování, § 27 ZoÚ), rozdíly plynoucí ze změny metody nezahrnované do ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.