Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zvířata

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Zvířata se v účetnictví evidují v zásobách, pokud se jedná o mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, a zvířata určená v rámci obchodní či výzkumné činnosti. V zásobách jsou rovněž evidována zvířata, která jsou chována k dosahování dlouhodobých užitků (chovná zvířata), která nedosahují limitů pro zařazení do dlouhodobého majetku (viz dále).

Účtování o zvířatech v zásobách

Účtování o zvířatech je soustředěno zejména na účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny v rámci zásob.

V rámci zásob jsou evidována mladá zvířata, zvířata ve výkrmu a plemenná a užitková dospělá zvířata, která nejsou zařazena do dlouhodobého hmotného majetku.

Na stranu má dáti účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny se účtují nákupy zvířat, i příchovky zvířat z vlastního chovu a jejich přírůstky. Na stranu dal se účtují veškeré úbytky zvířat.

Příchovek je právě narozené mládě. V současné účetní metodice není evidována v živočišné výrobě nedokončená výroba s výjimkou násadových vajec v líhni.

Zvířata ve výkrmu a mladá zvířata rostou, přibírají na váze. Tato skutečnost se v účetnictví zachycuje jako růst hodnoty zvířete prostřednictvím zjišťování tak zvaných přírůstků.

Přírůstky rozdělujeme podle způsobu jejich zjišťování na:

  přírůstky hmotnostní a na
přírůstky vzrůstové.

Zachycení úbytku zvířat v účetnictví závisí na příčině tohoto úbytku. Může se jednat o prodej zvířete, přeřazení zvířat do základního stáda, nebo o úhyn zvířete. V případě nutné porážky zvířete, například v důsledku poranění, je maso tohoto zvířete většinou prodáno se slevou též pod označením nucený výsek. Nutná porážka se posuzuje pro potřeby účetnictví jako prodej i v případě, že z nucené porážky nebyla tržba. Úhyn mladého zvířete může být v rámci norem přirozených úbytků, nebo nad normu, úhyn nad normu se účtuje na stranu MD účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti.

Zvířata, která jsou určena k prodeji, se zachytí na účtu 132-Zboží. Pokusná zvířata jsou evidována na účtu 112-Materiál.

Jedinou nedokončenou výrobu v oblasti živočišné výroby představují v současné době násadová vejce v líhni. Tuto nedokončenou výrobu je nutno zachytit v účetnictví na účtu 121-Nedokončená výroba pokud přechází z jednoho účetního období do druhého a oceňuje se v cenách násadových vajec.

Oceňování nakoupených zvířat, příchovků, přírůstků a úbytků

Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou.

• Oceňování příchovků

Oceňování příchovků zvířat z vlastního chovu je problematickou záležitostí. Zákon o účetnictví požaduje ocenit příchovek:

•  vlastními náklady, případně
reprodukční pořizovací cenou, pokud vlastní náklady nelze zjistit.

Vzhledem k tomu, že zjistit vlastní náklady na ještě nenarozené mládě, respektive jejich oddělení od nákladů, které jsou vynaloženy na matku mláděte je většinou problematické, dá se říci, že je převážně využíváno ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.