Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtové skupině

Tato účtová skupina obsahuje zejména zřizovací výdaje, vzniklé a neodepsané do 31. 12. 2015, nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise a preferenční limity s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (s výjimkou goodwillu, povolenek na emise a preferenčních limitů, které jsou DNM vždy, bez ohledu na výši ocenění), při splnění povinností stanovených zákonem, zejména při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku, a dále technické zhodnocení (podle § 47 odst. 4 Vyhlášky pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek) na dlouhodobém nehmotném majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

V rámci této účtové skupiny jsou evidovány i zřizovací výdaje vzniklé a neodepsané do konce účetního období započatého v roce 2015.

S účinností od 1. 1. 2016 zřizovací výdaje sice již nejsou vykazovány jako samostatný nehmotný majetek, ale jsou účtovány přímo do nákladů. Ty účetní jednotky, které však v účetnictví dosud neodepsanou část zřizovacích výdajů již vykazovaly dříve (v rámci účtu 011-Zřizovací výdaje a účtu 071-Oprávky ke zřizovacím výdajům), tj. mají evidovány zřizovací výdaje vzniklé do 31. 12. 2015, budou tyto evidovat a odpisovat i v dalších letech, a to až do jejich úplného odepsání (čl. II bod 2 vyhlášky č. 250/2015 Sb.). Postupovat přitom mohou alternativně:

...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.