Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 032 - Umělecká díla a sbírky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tento účet se zachycují umělecká díla, která nejsou součástí stavby, drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci, popř. jejich soubory, stanovené zvláštními předpisy, pokud nejsou součástí dlouhodobého finančního majetku nebo zásob. Předměty zachycené na tomto účtu se neodpisují.

Na účtu 032-Umělecká díla a sbírky se účtují

a)  výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona o právu autorském, o právu souvisejících s právem autorským; pokud nejsou součástí stavebních objektů,
b) sbírky, např. soubor předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci stanovené zvláštními předpisy, popřípadě jejich soubory.

Umělecká díla a sbírky se neodpisují.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD
při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav uměleckých děl a sbírek v evidenci doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období se
na straně MD se zachycují přírůstky pořízených uměleckých děl a sbírek,
na straně
D se zachycuje vyřazení uměleckých děl a sbírek v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení.
Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu konečný stav uměleckých děl a sbírek v evidenci ke konci rozvahového dne doložený inventarizačním zápisem.

Pořízení

Umělecká díla a sbírky je možné pořídit koupí, bezúplatným nabytím (darováním), ve vlastní režii, vkladem uměleckého díla od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání.

>  Schéma č. 1 - Pořízení uměleckých děl a sbírek

Ocenění

Umělecká díla a sbírky se oceňují pořizovací cenou, ...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.