Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 051 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují poskytnuté zálohy (závdavky) dodavatelům na dlouhodobý nehmotný majetek před splněním smlouvy ze strany dodavatele, a to jak krátkodobé, tak i dlouhodobé.

Pro další potřeby musí být tento účet členěn podle jednotlivých dodavatelů, jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku, podle doby poskytnutí zálohy (závdavku) apod.

O zálohách se účtuje až při jejich poskytnutí, tzn. zaplacení podle výpisu z bankovního účtu (méně často podle úhrady v hotovosti).

Záloha (dle § 1807 ObčZ):
Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.

Závdavek (dle § 1808 ObčZ):
Byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD účtu
k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav poskytnutých záloh (závdavků) na dlouhodobý nehmotný majetek dosud nedokončený a nevyfakturovaný doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období 
na straně MD se zachycují poskytnuté zálohy (závdavky) na dlouhodobý nehmotný majetek nebo na náklady související s jeho pořízením,
- na straně D se zachycuje zúčtování záloh při vyúčtování, vrácení zálohy (závdavku) nebo její odpis v důsledku vyhlášení konkursu na majetek dodavatele.
Při uzavření účetních knih ...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.