Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 052 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují zálohy (a závdavky) na dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté účetní jednotkou dodavatelům, a to jak zálohy (závdavky) krátkodobé, tak i dlouhodobé. Pro další potřeby musí být tento účet členěn podle jednotlivých dodavatelů, jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku, podle doby na jakou byla záloha (závdavek) poskytnuta apod. Zálohy (závdavky) se užívají především při pořizování dlouhodobého majetku, který je pořizován postupně, v dílčích etapách a po delší období než je dokončen, který má vyšší pořizovací cenu apod.

O zálohách či závdavcích se účtuje až při jejich poskytnutí tzn. zaplacení podle výpisu z bankovního účtu (méně často podle výdajového pokladního dokladu při úhradě v hotovosti).

Záloha (dle § 1807 ObčZ):
Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.

Závdavek (dle § 1808 ObčZ):
Byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.

Účtování

...
Zbývajících 83 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.