Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 064 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 064-Pořízení dlouhodobého finančního majetku lze použít ke zjištění ocenění nakupovaných dlouhodobých cenných papírů, které jsou součástí dlouhodobého finančního majetku (účtová skupina 06-Dlouhodobý finanční majetek) - k zařazení tohoto účtu do  účtového rozvrhu viz komentář k 04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou, jsou-li však nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, jejich oceněním u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní korporace. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.

Pokud při pořízení dlouhodobého finančního majetku nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat pořízení přímo na MD příslušných účtů účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje podle § 25 a 27 ZoÚ, § 48 a 51 Vyhlášky.

Vymezení a oceňování dlouhodobého finančního majetku je uvedeno podrobně u jednotlivých účtů účtové skupiny 06, tzn. účty 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba, 062-Podíly - podstatný vliv, 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období je zůstatek na straně MD ...
Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.