Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou sledovány dluhové cenné papíry. Účet je součástí účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Dluhové cenné papíry je v naší praxi užívané označení pro nakoupené cenné papíry, které představují pohledávku držitele cenného papíru vůči jeho vystaviteli (emitentovi). Mezi dluhové cenné papíry patří zejména dluhopisy (nebo-li obligace) a směnky, představující formu investování (směnky finanční). Dluhové cenné papíry držené do splatnosti jsou dle § 8 odst. 1 Vyhlášky takové cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a účetní jednotka je může a má v úmyslu držet do splatnosti. Ekonomickým efektem držení cenných papírů je úrok, který je finančním výnosem. Do dlouhodobého finančního majetku jsou zahrnovány rovněž ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Ustanovení si lze tedy vyložit tak, že pokud panuje nejistota, zda pořízený cenný papír bude určen k obchodování, či zda je dostatečně likvidní, musí být tato nejistota vyjádřena i v účetním výkaze, kde bude tento cenný papír zachycen jako dlouhodobý s ohledem na správné vyjádření likvidity, tyto cenné papíry jsou ovšem sledovány na účtu 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly.

Podrobnější výklad pojmů a souvislostí viz hesla Cenné papíry, Dluhopisy, Směnky.

Oceňování

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti se oceňují:

nakoupené cenné papíry: pořizovací cenou, která zahrnuje náklady související s pořízením cenného papíru (např. provize burze, makléři, odměna poradci, cena opce na nákup cenného papíru),
bezúplatně nabyté cenné papíry: reprodukční pořizovací cenou,
v průběhu držení se hodnota dluhového cenného papíru zvyšuje o časově příslušný, nevyplacený úrok,
v souladu se zásadou opatrnosti (viz § 25 odst. 2 ZoÚ) se v případě snížení hodnoty účtují opravné položky viz účet 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku.

Pravidla přesunu mezi jednotlivými skupinami cenných papírů

Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů musí účetní jednotka respektovat zákazy přesunů uvedené v Českých účetních standardech pro finanční instituce, které navazují na vyhlášku č. 501/2002 Sb. (viz odkaz uvedený v bodu 2.5. ČÚS č. 008).

Pravidla pro přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů viz skupinový účet 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD ...
Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.