Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Zápůjčky a úvěry, které se účtují na účtu 068, musí mít dobu splatnosti delší než jeden rok a jsou poskytnuté jiným subjektům než podnikům ve skupině. Současně sem patří i majetková účast na podnikání jiných obchodních korporací založená na smlouvě o tiché společnosti, které má charakter dlouhodobé zápůjčky.

Jedná se o účet patřící mezi dlouhodobý finanční majetek účetní jednotky.

Účtování

  Při otevření účetních knih
zůstatek na straně MD účtu k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav poskytnutých zápůjček a úvěrů poskytnutých podnikům ve skupině doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycuje poskytnutí zápůjček a úvěrů podle smluv, předpisy úroků za běžné účetní období,
na straně D se pohledávky ze zápůjček a úvěrů při jejich splácení vydlužitelem se postupně snižují.
Při uzavření účetních knih
(§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD konečný stav neuhrazených poskytnutých dlouhodobých zápůjček a úvěrů včetně úroků z nich doložený inventarizačním zápisem.

Tiché společenství

Smlouvou o tiché společnosti  (§ 2747 až 2755 ObčZ) nevzniká nová obchodní společnost, ale jedná se pouze o jednu z právních forem majetkové účasti na podnikání, a to u jakékoliv právní formy existující obchodní korporace.

...
Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.