Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu sleduje účetní jednotka dlouhodobý finanční majetek, pro který nemá v účtovém rozvrhu samostatný syntetický účet, tj. nejedná se o podíly a vklady v jiných obchodních společnostech, zápůjčky či úvěry ovládaným a řízeným osobám a tiché společenství.

Na tento účet patří: ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady, se splatností delší než jeden rok, a převod majetku při pachtu obchodního závodu podle § 2332 až 2344, § 2349 až 2357 ObčZ nebo drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, pokud nejsou vykazovány jako dlouhodobý hmotný majetek nebo zásoby.

Podrobný výklad k jednotlivým pojmům je přímo na účtech:

061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
062-Podíly - podstatný vliv
063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
251-Majetkové cenné papíry k obchodování
253-Dluhové cenné papíry k obchodování

374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu  
474-Dluhy z pachtu obchodního závodu

Účtování

...
Zbývajících 81 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.