Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 075 - Oprávky ke goodwillu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují oprávky ke goodwillu, které vyjadřují kumulovanou výši dosavadních odpisů ke goodwillu za celou dobu jeho užívání. Sazby účetních odpisů i dobu odpisování u dlouhodobého nehmotného majetku i dlouhodobého hmotného majetku si stanovuje účetní jednotka sama v odpisovém plánu.

Goodwillem se podle § 6 odst. 3 písm. c) Vyhlášky rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem, nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu nebo od rozhodného dne přeměny do výnosů.

V souvislosti s účetními odpisy goodwillu je třeba odkázat na § 56 odst. 2 Vyhlášky. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že pokud dobu použitelnosti goodwillu nebo záporného goodwillu nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu. Toto rozhodnutí účetní jednotky musí být stanoveno tak, aby doba odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu nebyla kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Zvolenou dobu odpisování je pak účetní jednotka povinna odůvodnit v příloze v účetní závěrce.

Musí se jednat o goodwill odvozený, který vzniká při získání obchodního závodu za úplatu, vkladem nebo při přeměnách společností, aby mohla být hodnota goodwillu zjištěna a goodwill aktivován.

Kladný goodwill se odpisuje účetně do nákladů na účet 551-Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Záporný goodwill se odpisuje účetně do výnosů na účet 648-Ostatní provozní výnosy. O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování.

Další výklad viz účty 015-Goodwill, 097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku, 098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně D nebo MD účtu ...
Zbývajících 77 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.