Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet oprávek slouží k zachycení odpisu nepřímou cestou.

Pěstitelské celky trvalých porostů (účet 025-Pěstitelské celky trvalých porostů) jsou odpisovány prostřednictvím účtu 085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů. Tento účet je součástí účtové skupiny 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Výše odpisů závisí na stanovené době odpisování a na použité metodě odepisování, pomocí níž je pořizovací cena rozdělena a alokována do zvolené doby životnosti. Doba životnosti u trvalých porostů je dána jednak pěstovanou odrůdou, jednak klimatickými podmínkami, ve kterých je pěstována, pěstitelským záměrem a v neposlední řadě ekonomickými faktory. Ekonomické faktory mohou vést například ke zkrácení doby životnosti oproti biologicky daným možnostem jednotlivých odrůd například z důvodů předpokládaného odbytu, dalších záměrů účetní jednotky s daným pozemkem apod. Všechny tyto faktory je nutno pečlivě posoudit a stanovit ekonomicky zdůvodněnou dobu odpisování. Dále je nutno zvolit metodu odpisování. Metody odpisování jsou v této publikaci popsány pod heslem Odpisy. Pro jejich volbu, která je zcela v kompetenci účetní jednotky platí stejné argumenty jako v případě odpisování ostatních složek hmotného majetku (viz heslo Dlouhodobý hmotný majetek). Použití zrychlených odpisů je v souladu se zásadou opatrnosti (viz heslo Účetní zásady). Trvalé porosty jsou ohroženy nepřízní počasí, škůdci atd., kteří mohou na trvalých porostech napáchat velké škody a zkrátit dobu plodnosti oproti předpokládané době životnosti.

Důležitým specifikem odpisování tohoto aktiva je to, že ačkoliv se pěstitelské celky trvalých porostů zachycují na tomto účtu v momentě, kdy je dokončena jejich výsadba, odpisování se zahájí až po dosažení plné plodnosti porostů (projev akruálního principu).

Odpisování trvalého porostu, který nájemce vysázel na cizím (pronajatém) pozemku, probíhá shodně, jako by se jednalo o porost na vlastním pozemku (viz bod 4.9. ČUS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek).

Účtování

...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.