Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 086 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet oprávky slouží k zachycení odpisu dlouhodobého majetku nepřímou formou. Tento účet je součástí účtové skupiny 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Velikost odpisu je závislá na vstupní ceně a na zvolené době odpisování. Dobu životnosti si stanoví účetní jednotka na základě předpokládaného počtu let zařazení zvířat v chovu, který je ovlivněn technologií chovu, chovatelským záměrem, popřípadě dalšími ekonomickými zřeteli. Zvířata mohou být odpisována individuálně, nebo skupinově. Výjimku představují tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně. Tato zvířata se odpisují vždy pouze individuálně. Individuální odpis je vhodný v menších chovech a při vysoké hodnotě zvířete. Ve velkochovech by však bylo použití individuálního odpisu obtížně realizovatelné a neefektivní, proto je zde obvykle používán odpis skupinový.

Při stanovení odpisů se postupuje tak, že podle předpokládané doby zařazení zvířat v chovu a vstupní ceny se vypočítá odpisová sazba na jeden krmný den. Ten se pak používá k individuálnímu odpisu, ale zejména ke skupinovému odpisu. Změny počtu zvířat ve skupině při skupinovém odpisu jsou vyřešeny tím, že se eviduje počet krmných dní všech zvířat ve skupině.

Při stanovení vstupní ceny pro odpisování je možno uvažovat zbytkovou cenu, která v tomto případě může představovat například předpokládaný výnos z brakace. Brakace je porážka zvířat, která již nejsou využitelná v chovu.

Účtování

  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje trvalé snížení hodnoty - účetní odpisy doložené inventarizačním zápisem zůstatek na straně D (stav ke dni uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na
straně MD se zachycuje vyřazení dosavadních oprávek k základnímu stádu a tažným zvířatům,
na straně D se zachycují účetní odpisy k základnímu stádu a tažným zvířatům,
Při uzavření účetních knih je na straně D účtu 086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám, konečný stav dosavadního opotřebení – oprávek ke konci rozvahového dne doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace).

...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.