Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje přechodné snížení ocenění dlouhodobého nehmotného majetku prokázané na podkladě údajů inventarizace.

Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (tzv. „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Povinnou součástí inventurního soupisu je i ocenění majetku a závazků, a to při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila.

V průběhu účetního období se prověřuje dočasné snížení ocenění majetku (nejpozději při periodické inventarizaci) a postupuje se na základě skutečného zjištění:
pokud pominuly důvody pro nižší ocenění, pak se opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku zruší nebo sníží,
- v případě, že dojde k vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, pak se opravná položka k tomuto dlouhodobému nehmotnému majetku dříve vytvořená zruší,
- jestliže snížení ocenění trvá (stává se trvalým), potom se opravná položka rovněž zruší a současně se provede mimořádný odpis dlouhodobého nehmotného majetku a upraví se odpisový plán.

Účtování

...
Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.