Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2023.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje přechodné snížení ocenění poskytnutých záloh a závdavků na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a na dlouhodobý finanční majetek prokázané na podkladě údajů inventarizace.

Závdavek představuje určitou formu zálohy, kterou poskytující strana potvrzuje zájem dluh splnit a ze které plynou speciální důsledky (viz § 1808 a 1809 ObčZ).

Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (tzv. „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Povinnou součástí inventurního soupisu je i ocenění majetku a závazků, a to při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila. 

V průběhu účetního období se prověřuje dočasné snížení ocenění majetku (nejpozději při periodické inventarizaci) a postupuje se na základě skutečného zjištění:

pokud pominuly důvody pro nižší ocenění, pak se opravná položka zruší nebo sníží,
- v případě, že dojde k vyřazení majetku, pak se opravná položka k tomuto majetku dříve vytvořená zruší,
- jestliže snížení ocenění trvá (stává se trvalým), potom se opravná položka rovněž zruší.

Účtování

...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.