Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

V rámci zásob (účtová skupina 12-Zásoby vlastní činnosti) na účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny jsou evidována mladá zvířata, zvířata ve výkrmu a plemenná a užitková dospělá zvířata, která nejsou zařazena do dlouhodobého majetku (viz účet 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny).

Zvířata mají oproti ostatním aktivům mnoho specifik, a proto jsou v účetnictví sledována odděleně od ostatních aktiv. Mezi základní specifika zvířat sledovaných v zásobách patří zejména problematika oceňování, která plyne z toho, že zvířata nakupujeme, ale častěji získáváme vlastních chovem. Takto získaná narozená mláďata je obtížné ocenit. Další specifikum zvířat je determinováno jejich biologickým charakterem, který zvyšuje rizikovost této skupiny aktiv. K úhynům zvířat může docházet z důvodů onemocnění, špatných životních podmínek apod. Úhyn části narozených mláďat není považován do určité přirozené hranice v účetním slova smyslu za škodu, v účetnictví je tato skutečnost zachycena jako manko do normy. Zvyšování hodnoty mláďat se účtuje podle druhu zvířete buď jako hmotnostní přírůstek u zvířat, která se váží (telata, selata apod.), nebo jako vzrůstový přírůstek u zvířat, která nejsou vážena (např. kožešinová zvířata). Základní terminologie i oceňování zvířat v zásobách je podrobně popsáno v hesle Zvířata.

Sledování zvířat při účtování:

  způsobem A

Pro způsob A účtování je charakteristické zachycování změn na účet 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny po každé změně stavu této zásoby.

  způsobem B

Uplatnění způsobu B pro sledování zásob zvířat je specifické, neboť na tomto účtu se sledují zásoby vyráběné i zásoby nakupované. V praxi tento způsob nemůže být doporučen tam, kde dochází ke kombinaci obou způsobů pořízení. Změny stavu zvířat (to znamená příchovky, přírůstky, přeřazení z dlouhodobého majetku k dokrmu) z vlastního chovu se v průběhu účetního období neúčtují.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD ...
Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.