Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet je součástí účtové skupiny 24-Krátkodobé finanční výpomoci.

Jednou z možností jak překlenout krátkodobý nedostatek finančních zdrojů je pro účetní jednotku emitování krátkodobých dluhopisů, které doplní chybějící krátkodobá cizí pasiva.

Krátkodobé emitované dluhopisy jsou cenné papíry, které zakládají úvěrový vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužník je povinen zaplatit ve stanovené lhůtě (lhůtách) nejen dlužnou (tak zvanou jmenovitou) částku, ale i vyplácet ve stanovených termínech úrok. Vznik, trvání a zánik úvěrového vztahu je vázán jedině na tento cenný papír. Splatnost krátkodobých dluhopisů je do jednoho roku.

Pasivní účet 241-Emitované krátkodobé dluhopisy, který vznikl z potřeby odděleného sledování a vykazování vydaných krátkodobých dluhopisů, je součástí druhé účtové třídy (viz heslo Účtová osnova).

S krátkodobými dluhopisy se obchoduje na peněžním trhu. Mezi veřejně obchodovatelné dluhopisy na peněžním trhu patří zejména pokladniční poukázky, které jsou emitovány s diskontem (pod jmenovitou hodnotu - pod pari). Emise pokladničních poukázek je zatím v našich podmínkách záležitostí státu, České národní banky, Fondu národního majetku a Komerční banky. Do budoucna lze očekávat i další emitenty z řad ostatních bank a velkých závodů.

Většina emitovaných cenných papírů, zejména pak obchodovatelných, je dematerializována a nemá listinnou, ale zaknihovanou podobu.

Krátkodobé cenné papíry obchodované na peněžním trhu jsou zaevidovány v Registru trhu krátkodobých cenných papírů. O budoucí podobě emitovaného cenného papíru rozhoduje emitent.

Emisi krátkodobých dluhopisů musí předcházet povolení Ministerstva financí (viz část druhá "povolení k vydání dluhopisů" zákona o dluhopisech). Před emitováním dluhopisu je nutno sestavit žádost, na základě které posoudí Ministerstvo financí, zda je emitent schopen dostát v budoucnu svým dluhům z emitovaných dluhopisů.

Po udělení povolení může dojít k emisi dluhopisů. K emisi může dojít různým způsobem. Před uskutečněním emise zaknihovaných cenných papírů je třeba podat oznámení Centrálnímu depozitáři.

Možnosti uskutečnění emise krátkodobých dluhopisů účetní jednotkou (viz zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech), moment emise a vydání cenného papíru viz heslo Dluhopisy.

Pro účtování emitenta je důležitým momentem, je-li umístění dluhopisu garantováno bankou (či jiným prostředníkem emise), či nikoliv. V případě, že umístění dluhopisů není garantováno bankou, je možné, že část dluhopisů nebude v době emise prostřednictvím banky upsána a bude vrácena zpět účetní jednotce.

Datum emise cenného papíru je dnem, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli.

Datum vydání je podle téhož paragrafu definováno jako den, kdy se cenný papír stane majetkem prvého nabyvatele.

Pokud je umístění dluhopisů zabezpečováno bankou na účet závodu, závod v momentě emise předává dluhopisy bance a účtoval o dluhu z emitovaných dluhopisů a zároveň o pohledávce z emitovaných dluhopisů v hodnotě celkové výše emise (viz též účet 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů). Pokud se bance nepodaří všechny dluhopisy prodat (umístit), jsou vráceny účetní jednotce a zachyceny jako vlastní dluhopisy souvztažně se snížením pohledávky z emitovaných dluhopisů.

...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.