Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 252 - Vlastní podíly

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet je součástí účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.

Akciová společnost může při splnění podmínek daných ZOK (viz dále) nabývat vlastní akcie a zatímní listy. Tyto cenné papíry je nutno evidovat samostatně, protože představují část deklarovaného základního kapitálu, která však není ve vlastnictví akcionářů, ale společnosti samé, což ohrožuje zájmy věřitelů i akcionářů. Proto jsou právnímu vymezení vlastních akcií věnovány § 298 až 310 a § 316 a 317 ZOK.

Obdobně může s.r.o. i družstvo nabývat vlastní obchodní podíly.

Základní pravidla, která vyplývají z ZOK pro držení vlastních akcií (§ 301 ZOK):

1.  Společnost nesmí nabývat vlastní akcie úpisem, pokud se tak stane, jsou zakladatelé nebo členové představenstva povinni splatit emisní kurs těchto akcií (viz § 298 odst.1, § 299 odst. 1 ZOK).
2. Společnost smí nabývat vlastní akcie, jen pokud byl zcela splacen jejich emisní kurs.
3. Pro nabytí vlastních akcií platí obdobné podmínky jako pro rozdělení zisku:
+ základní kapitál (účet 411)  
- vlastní akcie nabyté dříve + vlastní akcie, jejichž nabytí účetní jednotka zamýšlí
+ upsaná jmenovitá hodnota akcií dosud nezapsaného základního kapitálu (účet 419)
+ fondy povinně vytvářené na základě ZOK, nebo na základě stanov společnosti (evidované v účtové skupině 41 a 42)

hodnota celkem je menší nebo rovna stavu Vlastního kapitálu (účty skupiny 41 až 43)
4. Společnost má vlastní zdroje k vytvoření rezervního fondu dle § 316 ZOK.
5. Na nabytí vlastních akcií a jeho podmínkách se musí usnést valná hromada, která rovněž upřesní podmínky jejich pořízení (§ 301 odst. 2 ZOK).
6. Doba držení vlastních akcií nesmí být delší než 5 let.
7. Nabytí vlastních akcií nesmí přivodit společnosti úpadek.

Výjimky z výše uvedených základních pravidel:

Na nabytí vlastních akcií a jeho podmínkách se nemusí usnést valná hromada:

...

Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.