Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 254 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet je součástí účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.

Akciová společnost může při splnění podmínek daných ZOK (viz dále) nabývat akcie a podíly, ve svých dceřiných společnostech či ve své mateřské společnosti. Tyto cenné papíry a podíly je nutno evidovat samostatně, v rozvaze je v souladu s Vyhláškou vyžadováno jejich samostatné vykázání a jejich samostatná evidenci je rovněž nutná k sestavení konsolidované účetní závěrky. Pokud mají cenné papíry dle rozhodnutí účetní jednotky krátkodobý charakter, evidují se na účtu 254. V případě, že mají dlouhodobý charakter, zachycují se na účtech 061, 062 či 063 v dlouhodobém finančním majetku v závislosti na výši drženého podílu a na tom, zda držený podíl skutečně zakládá či nezakládá vztah ovládání dceřiné společnosti.

Účtování

K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) zůstatek na straně MD vyjadřuje skutečný stav akcií a podílů v mateřské společnosti či v dceřiných společnostech doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).

V průběhu účetního období
na straně MD
účtu 254-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba je zachyceno nabytí podílů a akcií. Při nabytí podílů a akcií nákupem jsou tyto oceněny pořizovací cenou. V případě bezúplatného pořízení se ocení reprodukční pořizovací cenou;
na straně D jsou zachyceny úbytky podílů a akcií při jejich prodeji.

Účetní jednotka může účtovat i ve funkční měně, podrobněji viz heslo Funkční měna.

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.