Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 255 - Vlastní dluhopisy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Dluhopisy, které účetní jednotka emitovala, může mít sám emitent ve svém držení. Tyto dluhopisy může získat nákupem na sekundárním trhu, nebo se může jednat o neprodaný zbytek z emise dluhopisů. Vlastní dluhopisy jsou natolik specifickou částí krátkodobého finančního majetku (viz krátkodobý finanční majetek), že jsou evidovány samostatně na účtu 255-Vlastní dluhopisy. Tento účet je součástí účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek. Nabyté vlastní dluhopisy mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobé.

Ke zvýšení stavu vlastních dluhopisů může dojít nákupem dluhopisů na sekundárním trhu před uplynutím jejich splatnosti. Takto nabyté vlastní dluhopisy se oceňují pořizovací cenou. Na účtu 255-Vlastní dluhopisy mohou být zachycovány emitované dluhopisy, které se nepodařilo prodat, respektive které nebyly upsány ve stanovené době emise. Takto nabyté vlastní dluhopisy se oceňují jmenovitou hodnotou. Nakoupené vlastní dluhopisy může účetní jednotka mít ve svém držení a nakládat s nimi jako s ostatními vlastněnými cennými papíry. Práva a závazky spojené s vlastním dluhopisem drženým účetní jednotkou zanikají okamžikem splatnosti (viz zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech).

Ke snížení vlastních dluhopisů může dojít dvěma způsoby. Jednak je to prodej vlastního dluhopisu, nebo může dojít ke snížení původní emise (to znamená v účetnictví zachyceného dluhu) o neprodané vlastní dluhopisy. Snížení emise dluhopisů je nutno oznámit Komisi pro cenné papíry, uveřejnit a pak zachytit účetně [viz zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech]. Úbytek vlastních dluhopisů je oceňován na bázi historické ceny (to znamená původní pořizovací ceny, či jmenovité hodnoty). K ocenění úbytku lze využít individuální ocenění, nebo oceňovací techniky FIFO a vážený aritmetický průměr.

Vlastní dluhopisy jsou vykazovány v ocenění nominální hodnotou, jako položka snižující odpovídající dluhy z emitovaných dluhopisů (viz účty 473-Emitované dluhopisy nebo 241-Emitované krátkodobé dluhopisy) - dluh z dluhopisu je třeba ocenit v hodnotě vydaných dluhopisů – tedy dluhopisů, které jsou v držení třetích stran.

Inspiraci pro vykazování a oceňování vlastních dluhopisů je třeba hledat v ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.