Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti dle záměru účetní jednotky.

Dluhové cenné papíry je v naší praxi užívané označení pro nakoupené cenné papíry, které představují pohledávku držitele cenného papíru vůči jeho vystaviteli (emitentovi). Mezi dluhové cenné papíry patří zejména dluhopisy (nebo-li obligace) a směnky, představující formu investování (směnky finanční). Krátkodobé směnky držené do splatnosti lze doporučit účtovat odděleně - viz účet 258-Směnky k inkasu.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti jsou takové cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a účetní jednotka je může a má v úmyslu držet do splatnosti. Ekonomickým efektem držení cenných papírů je úrok, který je finančním výnosem. Dluhové cenné papíry (s dobou splatnosti kratší než jeden rok) nakoupené za účelem obdržení úroků, jsou zařazeny do krátkodobého finančního majetku a jsou sledovány na účtu 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti. Tento účet je součástí účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek. Podrobnější výklad pojmů a souvislostí viz hesla Cenné papíry, Dluhopisy, Směnka.

Pravidla pro přesuny dluhových cenných papírů do jiných portfolií viz výklad k účtové skupině 06-Dlouhodobý finanční majetek a ČÚS č. 108 Cenné papíry.

Oceňování

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti se oceňují:

nakoupené cenné papíry pořizovací cenou, která zahrnuje přímé náklady související s pořízením cenného papíru (např. provize burze, makléři, odměna poradci, cena opce na nákup cenného papíru),
bezúplatně nabyté cenné papíry reprodukční pořizovací cenou,
v průběhu držení se hodnota dluhového cenného papíru zvyšuje o časově příslušný, nevyplacený úrok,
v souladu se zásadou opatrnosti (viz § 25 odst. 2 ZoÚ) se v případě snížení hodnoty účtují opravné položky, viz účet 291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku.

Účtování

•  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období je zůstatek na straně MD ...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.