Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 257 - Ostatní cenné papíry

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na účtu 257-Ostatní cenné papíry jsou zachycovány krátkodobé cenné papíry, o kterých není účtováno na ostatních účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek. Jedná se zejména o opční listy, dále jsou zde zachycovány cenné papíry realizovatelné, které mají krátkodobý charakter.

Pravidla pro přesuny z a do portfolia realizovatelných cenných papírů viz ČÚS č. 108 Cenné papíry, podrobnější výklad viz výklad k účtové skupině 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Opční listy jsou Obchodním zákoníkem definované cenné papíry, které nesou právo na přednostní odkup emitovaných akcií. Opční list může být vydán akciovou společností, nebo akcionářem samostatně, nebo může vzniknout oddělením předkupního práva například od opčního dluhopisu. Mezi ostatní cenné papíry mohou dále patřit neregistrované dluhopisy, směnky apod., určené k prodeji.

Účetní jednotka může cenné papíry získat nákupem, či darem. V případě nákupu se cenné papíry oceňují pořizovací cenou, v případě daru reprodukční pořizovací cenou (odhadem tržní ceny). Pro zachycení přímých nákladů souvisejících s nákupem cenného papíru (např. provize makléři, burze apod.) je určen účet 259-Pořizování krátkodobého finančního majetku.

Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky

Cenné papíry se oceňují dle § 27 ZoÚ reálnou hodnotou. Změny reálné hodnoty jsou účtovány rozvahově.

Pokud není reálná hodnota cenných papírů zjistitelná, postupuje se podle § 27 odst. 5 ZoÚ, který odkazuje na § 25 ZoÚ. V tomto případě se oceňuje historickou cenou (viz heslo Oceňování), která je snižována v souladu se zásadou opatrnosti (viz § 25 odst. 2 ZoÚ) prostřednictvím opravných položek. V tomto případě se dále účtuje na konci účetního období o kursových rozdílech (viz § 60 odst. 3 Vyhlášky), účtování je uvedeno níže v části "Základní souvztažnosti".

Účtování

•  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období je zůstatek na straně MD ...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.