Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 258 - Směnky k inkasu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář k účtu)

Na účtu 258-Směnky k inkasu jsou zachycovány krátkodobé směnky, které představují pohledávku účetní jednotky vůči směnečnému dlužníkovi a účetní jednotka je hodlá držet do splatnosti. Jedná se o směnky cizí a cizí na vlastní řad a směnky vlastní přijaté od odběratelů a jiných dlužníků a jejich vypořádání. Tento účet je součástí účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek. Podrobnější výklad pojmů a souvislostí též viz hesla Cenné papíry a Směnka.

Oceňování

Krátkodobé směnky držené do splatnosti se oceňují:

v případě nákupu pořizovací cenou, která zahrnuje přímé náklady související s pořízením cenného papíru,
bezúplatně nabyté směnky reprodukční pořizovací cenou,
v průběhu držení se hodnota směnky zvyšuje o časově příslušný, nevyplacený úrok (vzhledem ke krátkodobému charakteru směnky se úrok adekvátní jednotlivým účetním obdobím rozděluje lineárně, tedy rovnoměrně úměrně měsícům držení),
v souladu se zásadou opatrnosti (viz § 25 odst. 2 ZoÚ) se v případě snížení hodnoty účtují opravné položky, viz účet 291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku.

Účtování

Při zahájení činnosti a na počátku účetního období je zůstatek na straně MD ...
Zbývajících 78 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.