Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 331 - Zaměstnanci

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2022.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje dluhy z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení (viz pojištění sociální, zdravotní) k zaměstnancům, popř. jiným fyzickým osobám s výjimkou dluhů vůči společníkům ze závislé činnosti a jejich zúčtování.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) zůstatek účtu odpovídá skutečnému stavu dluhů z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům (doloženému inventarizačním zápisem) k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období.
V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o vzniku a úhradě dluhů z pracovně právních vztahů k zaměstnancům,
  na stranu MD účtu se účtuje vypořádání dluhů z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům ať již formou přímé úhrady dluhu nebo zúčtováním příspěvků na zdravotní a sociální zabezpečení, srážky z mezd ve prospěch podniku nebo jiných fyzických nebo právnických osob, spoření nebo záloh na mzdy; dále se na stranu MD tohoto účtu účtuje výplata sociálních dávek (nemocenského pojištění);
  na stranu D účtu je účtován vznik dluhů z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům jako jsou nárok na mzdu, sociální dávky (nemocenského pojištění) nebo vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný celkový stav dluhů z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace).

>  

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.