Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 341 - Daň z příjmů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Charakter tohoto účtu se mění v závislosti na zůstatku ke konci rozvahového dne. Pokud má účet ke konci rozvahového dne aktivní zůstatek, tj. zůstatek na straně MD, nabývá charakteru aktivního účtu a vykazuje se v aktivech. Pokud má účet ke konci rozvahového dne pasivní zůstatek, tj. zůstatek na straně D, nabývá charakteru pasivního účtu a vykazuje se v pasivech.

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje placené zálohy na daň z příjmů (viz daňový systém ČR), sraženou daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy lze tuto sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost a dluhy ze splatné daně z příjmů k finančnímu orgánu.

V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o placených zálohách na daň z příjmů, sražené dani z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy lze tuto sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost, dluzích ze splatné daně z příjmů k finančnímu orgánu a úhradách těchto závazků.

Na konci účetního období se zde účtuje vypočtená výše splatné daně z příjmů za zdaňovací období (daňová povinnost). Kromě toho se na tomto účtu zachycují i vratky a doměrky z daně z příjmů a pokuty a penále, vztahující se k dani z příjmů.

Účetní jednotky, které využívají v účetnictví funkční měnu, provedou přepočet měny pro účely daní z příjmů dle § 38, 38ba, 38bb a 38bc ZDP.

Není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, tvoří účetní jednotka rezervu na daň z příjmů, která se v následujícím účetním období rozpustí a zaúčtuje se zjištěná daňová povinnost na účet 341-Daň z příjmů.

Vedle splatné daně z příjmů mají některé účetní jednotky povinnost účtovat také o odložené dani (viz účet 481–Odložený daňový závazek a pohledávka).

Účtování

...
Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.