Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 345 - Ostatní daně a poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2022.

Výklad (komentář) k účtu

Charakter tohoto účtu se mění v závislosti na zůstatku ke konci rozvahového dne. Pokud má účet ke konci rozvahového dne aktivní zůstatek, tj. zůstatek na straně MD, nabývá charakteru aktivního účtu (viz účet aktivní, účet pasivní) a vykazuje se v aktivech. Pokud má účet ke konci rozvahového dne pasivní zůstatek, tj. zůstatek na straně D, nabývá charakteru pasivního účtu a vykazuje se v pasivech.

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o spotřebních daních, energetických daních, dani silniční, dani z nemovitých věcí (viz daňový systém ČR). Účtuje se zde daňová povinnost ze splatné daně spotřební a její placení, nároky na vrácení daně spotřební a její vracení. Dále se zde účtují předpisy a úhrady daně silniční, daně z nemovitých věcí a poplatky.

V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o veškerých operacích se spotřebními a energetickými daněmi. Dále se zde účtuje o placení spotřebních a energetických daní, o předpisech a úhradách daně silniční, daně z nemovitých věcí. Na tomto účtu se také účtuje o doměrcích daní, úrocích z prodlení, pokutách a penále, které souvisí s daněmi, které se na tomto účtu účtují.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) zůstatek účtu odpovídá skutečnému stavu dluhu nebo pohledávky (doloženému inventarizačním zápisem) k finančnímu orgánu z titulu daní, které jsou na tomto účtu účtovány k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období;
V průběhu účetního období
na stranu MD účtu se účtuje úhrada daňové povinnosti ze splatné spotřební daně, energetických daní a daně silniční, úhrada záloh, nároky na vrácení spotřební daně, úhrada úroků z prodlení, pokut a penále a úhrada doměrků daní,
na stranu D účtu je účtována daňová povinnost ze splatných spotřebních a energetických daní, vrácení spotřební daně, doměrky daně a předpisy úroků z prodlení, pokut a penále a předpisy daně silniční, z nemovitých věcí;
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný celkový stav dluhu nebo pohledávky (doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace) k finančnímu orgánu z titulu daní, které jsou na tomto účtu účtovány ke konci rozvahového dne.
...
Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.