Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 347 - Ostatní dotace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o dotacích, poskytovaných z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu. Jedná se např. o dotace z fondů Evropské unie, které zpravidla bývají poskytnuty v cizí měně. Dotace se dělí na dvě skupiny podle účelu, na který byly poskytnuty, a to dotace na úhradu nákladů a dotace na pořízení dlouhodobého majetku.

V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o příjmu, případně nezpochybnitelném právním nároku na dotaci a vyúčtování poskytnutých dotací. Dotace na úhradu nákladů se vyúčtují v časové a věcné souvislosti s vyúčtováním nákladů na příslušný účel, na který byly provozní dotace poskytnuty. Dále se zde účtují sankce při nesprávném použití dotace a vratky dotací, pokud nebyly použity na stanovený účel.

O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0–Dlouhodobý majetek.

Bezúplatné nabytí preferenčních limitů (PL) a povolenek na emise (PE) prvním držitelem nebo provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou.

Ocenění povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem nebo držitelem se nesnižuje o částku zaúčtovanou ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34.

Při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv nebo při odpisu preferenčního limitu bezúplatně nabytého prvním držitelem, který lze odpisovat, se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.

Povolenkami na emise bez ohledu na výši ocenění se rozumí:

- povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím,
- jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností,
- jednotky přiděleného množství.

Preferenčními ...

Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.