Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 352 - Pohledávky - podstatný vliv

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 352-Pohledávky - podstatný vliv je určen k zachycení pohledávek:

za účetními jednotkami pod podstatným vlivem,
mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem,
účetních jednotek pod podstatným vlivem za účetními jednotkami uplatňujícími podstatný vliv (viz vliv podstatný, rozhodující),
a to zejména takových, které nevznikly na základě obchodního vztahu.

Na tomto účtu se účtuje převážně o poskytnutých krátkodobých úvěrech a zápůjčkách, případně o náhradách výdajů za přijaté služby, které nemohou být nákladem účetní jednotky (telefon, otop, úklid, spotřeba plynu, elektřiny apod.).

Účet náleží do účtové skupiny 35-Pohledávky za společníky, ve které se evidují veškeré neobchodní pohledávky k podnikům s nimiž účetní jednotka tvoří konsolidační celek, dále pohledávky za společníky obchodní korporace z titulu nesplaceného upsaného základního kapitálu nebo nesplaceného jiného vkladu, pohledávky za společníky při úhradě ztráty, případně jiné pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti.

Účtová skupina 35-Pohledávky za společníky slouží pro konsolidaci účetní závěrky za skupinu podniků, při které musí být vyloučeny vzájemné vztahy ze všech titulů pohledávek a dluhů.

Na účtu se také účtuje předpis úroku za běžné účetní období, dále ziskové nebo ztrátové kursové rozdíly (viz také měna) při úhradě pohledávek v průběhu účetního období a neuhrazených pohledávek při uzavírání účetních knih.

Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i cizích měnách. Přepočet cizí měny na českou je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným ČNB. Pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu je možno použít denní kurs příslušné banky nebo pevný kurs stanovený účetní jednotkou na určité období. Ke konci rozvahového dne je nutno použít kurs vyhlášený ČNB k rozvahovému dni. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou nebo kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

Účtování

...
Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.