Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 353-Pohledávky za upsaný základní kapitál je určen k zachycení pohledávek za jednotlivými upisovateli (tj. společníky, akcionáři nebo členy družstva), kteří upsali základní kapitál nebo jiný vklad do  obchodní společnosti či družstva.

Účet náleží do účtové skupiny 35-Pohledávky za společníky, ve které se evidují veškeré neobchodní pohledávky k závodům, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidační celek, dále pohledávky za upisovateli (společníky, akcionáři či členy družstva) z titulu nesplaceného upsaného základního kapitálu nebo nesplaceného jiného vkladu, pohledávky za společníky při úhradě ztráty (výsledek hospodaření), případně jiné pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti.

Zůstatek tohoto účtu představují upsané a dosud nesplacené akcie nebo podíly vykazované v položce "A. Pohledávky za upsaný základní kapitál".

Pohledávka za upsaný základní kapitál vzniká na základě právního aktu podle ZOK, společenské smlouvy či stanov.

Úhrada pohledávek za upsaný základní kapitál, včetně ážia nebo rezervního fondu, může být provedena buď peněžitým vkladem, nebo nepeněžitým vkladem. Proto je nutné vést k syntetickému účtu analytické účty nejenom podle upisovatelů, ale též podle jednotlivých položek nepeněžitého, hmotného vkladu. Analytickou evidenci ke každému vkladu je třeba také vést podle toho, kolik činila nominální hodnota vkladu, ážia, případně rezervního fondu v rámci vzniklé celkové pohledávky. ZOK požaduje, aby při částečném splacení pohledávky z úpisu bylo přednostně uhrazeno ážio, sledování tohoto požadavku je třeba v účetnictví zabezpečit. Peněžité vklady do společnosti s ručením omezeným je v souladu s § 23 odst. 2 ZOK lze splatit i jiným způsobem než na zvláštní účet u banky nebo spořitelního či úvěrového družstva, např. u notáře nebo jiného správce vkladu, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč. 

Účtování

...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.