Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace je určen k zachycení např. krátkodobých pohledávek ze zápůjček a úvěrů společníkům v  obchodní korporaci a úroku z prodlení při pozdním splacení peněžního vkladu společníka.

Účet náleží do účtové skupiny 35-Pohledávky za společníky, ve které se evidují veškeré neobchodní pohledávky k podnikům, s nimiž účetní jednotka tvoří konsolidační celek, dále pohledávky za společníky, akcionáři či členy družstva z titulu nesplaceného upsaného základního kapitálu nebo nesplaceného jiného vkladu, pohledávky za společníky při úhradě ztráty (viz výsledek hospodaření), případně jiné pohledávky (náhrada výdajů, které nejsou náklady účetní jednotky, společníkem).

Na účtu se také účtuje předpis úroku za běžné účetní období, dále ziskové nebo ztrátové kursové rozdíly při úhradě pohledávek v průběhu účetního období a neuhrazených pohledávek při uzavírání účetních knih.

Účtová skupina 35-Pohledávky za společníky slouží pro konsolidaci účetní závěrky za skupinu podniků, při které musí být vyloučeny vzájemné vztahy ze všech titulů pohledávek a závazků.

Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v měně účetnictví i cizích měnách. Přepočet cizí měny na měnu účetnictví je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví. Pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu je možno použít denní kurs příslušné banky nebo pevný kurs stanovený účetní jednotkou na určité období. Ke konci rozvahového dne je nutno použít kurs vyhlášený centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví k rozvahovému dni. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví nebo kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

Účtování

...
Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.