Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 361 - Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 361-Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba je určen k zachycení takových dluhů k ovládaným a ovládajícím osobám, mezi ovládanými a ovládajícími osobami a k ovládajícím a ovládaným osobám, které nevznikly na základě obchodního vztahu a jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok (na rozdíl od účtu 471-Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba, kde jsou sledovány dluhy dlouhodobé). 

Na tomto účtu se účtuje např. o krátkodobých úvěrechzápůjčkách přijatých od ovládaných, ovládajících, řízených a řídících osob, s nimiž účetní jednotka tvoří konsolidační celek, případně o dluzích k nim v mimořádných případech, např. z titulu náhrady škod. Na účtu se také účtuje úrok za běžné účetní období, dále ziskové nebo ztrátové kursové rozdíly (viz také měna) při úhradě dluhu v průběhu účetního období a při uzavírání účetních knih.

Účet patří do účtové skupiny 36, která pro účetní jednotku představuje cizí zdroje financování. Krátkodobé zdroje majetku se v účetnictví oceňují jmenovitou hodnotou platnou ke dni vzniku účetního případu.

Účtováno je v měně účetnictví (česká měna nebo funkční měna). Vedení účetnictví v jiné než české měně je možné, pokud jiná měna je pro účetní jednotku funkční měnou. Funkční měnou může být pouze euro, americký dolar nebo britská libra. Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v měně účetnictví i cizích měnách. Přepočet cizí měny na měnu účetnictví je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví. Pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu je možno použít denní kurs příslušné banky nebo pevný kurs stanovený účetní jednotkou na určité období. Ke konci rozvahového dne je nutno použít kurs vyhlášený centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví k rozvahovému dni. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví nebo kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

Účtování

...
Zbývajících 79 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.