Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 362 - Dluhy - podstatný vliv

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na účtu 362-Dluhy - podstatný vliv jsou sledovány dluhy z neobchodních vztahů k účetním jednotkám pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a dluhy účetních jednotek pod podstatným vlivem k účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv s dobou splatnosti kratší než jeden rok (na rozdíl od účtu 472-Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv, kde jsou sledovány dlouhodobé dluhy).

Na tomto účtu se účtuje např. o krátkodobých úvěrech a zápůjčkách přijatých od účetních jednotek pod podstatným vlivem, uplatňujících podstatný vliv a mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem, s nimiž účetní jednotka tvoří konsolidační celek, případně o dluzích k nim v mimořádných případech, např. z titulu náhrady škod. Na účtu se také účtuje úrok za běžné účetní období, dále ziskové nebo ztrátové kursové rozdíly (viz také měna) při úhradě dluhu v průběhu účetního období a při uzavírání účetních knih.

Účet 362-Dluhy - podstatný vliv poskytuje též informace nutné pro sestavení účetní závěrky konsolidované za skupinu podniků.

Účet patří do účtové skupiny 36, která pro účetní jednotku představuje cizí zdroje financování. Krátkodobé zdroje majetku se v účetnictví oceňují jmenovitou hodnotou platnou ke dni vzniku účetního případu.

Účtováno je v měně účetnictví (česká měna nebo funkční měna). Vedení účetnictví v jiné než české měně je možné, pokud jiná měna je pro účetní jednotku funkční měnou. Funkční měnou může být pouze euro, americký dolar nebo britská libra. Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v měně účetnictví i cizích měnách. Přepočet cizí měny na měnu účetnictví je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví. Pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu je možno použít denní kurs příslušné banky nebo pevný kurs stanovený účetní jednotkou na určité období. Ke konci rozvahového dne je nutno použít kurs vyhlášený centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví k rozvahovému dni. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví nebo kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

Účtování

...
Zbývajících 77 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.