Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 366 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet je obdobou účtu 331-Zaměstnanci, ale účtují se na něm dluhy ze závislé činnosti včetně odvodů zahrnujících pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění (viz pojištění sociální, zdravotní) ke společníkům obchodní korporace.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) odpovídá zůstatek účtu skutečnému stavu dluhů ze závislé činnosti ke společníkům obchodní korporace (doloženému inventarizačním zápisem) k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období;
V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o vzniku a úhradě dluhů ze závislé činnosti ke společníkům obchodní korporace:
na stranu MD účtu se účtuje výplata záloh ze závislé činnosti včetně sociálního zabezpečení ke společníkům obchodní korporace ať již formou přímé úhrady dluhu nebo zúčtováním příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, srážky z mezd ve prospěch podniku nebo jiných fyzických nebo právnických osob nebo záloh na mzdy; dále se na stranu MD tohoto účtu účtuje výplata dávek nemocenského pojištění. (U členů družstev jsou pojištěni pouze členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci),
na stranu D účtu je účtován vznik dluhů ze závislé činnosti včetně sociálního zabezpečení ke společníkům obchodní korporace jako jsou nárok na mzdu, dávky nemocenského pojištění nebo vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný celkový stav dluhů ze závislé činnosti ke společníkům obchodní korporace ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace).

>  Schéma č. 1

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1

>  Příklad č. 2

Nesprávnosti v účtování

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.