Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 367 - Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Výklad (komentář) k účtu

Na účtu 367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů účtuje účetní jednotka o svých dluzích jakožto akcionáře nebo společníka v jiné obchodní korporaci za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady.

Účet náleží do účtové skupiny, ve které se evidují veškeré neobchodní dluhy k podnikům s nimiž tvoří konsolidovaný celek, dále dluhy z titulu nesplaceného upsaného základního kapitálu nebo nesplaceného jiného vkladu. Zůstatek tohoto účtu představuje upsané a dosud nesplacené vklady nebo zatímní listy. Dluh z upsání vkladů do jiné obchodní korporace vzniká na základě právního aktu podle ZOK, společenské smlouvy či stanov. Je splácen majetkovými vklady, a to buď peněžními nebo nepeněžitými.

Úhrada dluhů za upsané vklady může být provedena buď peněžním vkladem nebo nepeněžitým vkladem. Proto je nutné vést k syntetickému účtu analytické účty nejenom podle upisovatelů, ale též podle jednotlivých položek nepeněžitého vkladu.

Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i cizích měnách. Přepočet cizí měny na českou je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným ČNB. Pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu je možno použít denní kurs příslušné banky nebo pevný kurs stanovený účetní jednotkou na určité období. Ke konci rozvahového dne je nutno použít kurs vyhlášený ČNB k rozvahovému dni. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou nebo kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

Účtování

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.