Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 371 - Pohledávky z prodeje obchodního závodu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu je vyhrazen k zachycení pohledávky prodávajícího vzniklé při prodeji obchodního závodu či jeho části.

Z účetního pohledu je prodej obchodního závodu na straně prodávajícího provázen zrušením rezerv (s výjimkou rezerv povinně vytvářených podle zvláštních zákonů) a opravných položek, které se váží k prodávanému majetku. Zrušení je realizováno ve prospěch nákladů. Současně je nutno zrušit oceňovací rozdíl k nabytému majetku či goodwill (z předešlých transakcí či vkladů) nepřímo prostřednictvím účtu 098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku a účtů 557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku nebo 648-Ostatní provozní výnosy (podle povahy tohoto oceňovacího rozdílu) v případě oceňovacího rozdílu či prostřednictvím účtu 075-Oprávky ke goodwillu a účtů 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nebo 648-Ostatní provozní výnosy (opět podle povahy goodwillu) v případě goodwillu.

Časové rozlišení související s prodejem obchodního závodu nebo jeho části se v případě, že jeho povaha umožňuje převod na kupujícího, vyúčtuje obdobně jako prodej pohledávky nebo jako převod závazku, v ostatních případech se zaúčtuje do výsledku hospodaření. Dohadné položky aktivní přecházejí jako pohledávka na kupujícího, dohadné položky pasivní jako závazek, který přebírá kupující.

Prodávající účtuje o prodávaném majetku jako o mimořádném provozním nákladu na příslušný účet účtové skupiny 54-Jiné provozní náklady (547-Mimořádné provozní náklady) a o tržbě z prodeje jako o mimořádném provozním výnosu na příslušný účet účtové skupiny 64-Jiné provozní výnosy (649-Mimořádné provozní výnosy). Předávané závazky a rezervy povinně vytvářené podle zvláštních zákonů zaúčtuje jako mimořádný provozní náklad ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 54-Jiné provozní náklady (547-Mimořádné provozní náklady).

Účtování

...
Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.