Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny pohledávky, které vznikly při emisi dluhopisů.

Pohledávky z emitovaných dluhopisů jsou zařazeny do účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky. Charakteristickým rysem této poměrně široké skupiny pohledávek a závazků je to, že často souvisí s finanční činností (více viz charakteristika účtové skupiny 37).

Před vysvětlením obsahu tohoto účtu je vhodné definovat dva důležité termíny:

datum emise cenného papíru je dnem, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli,
datum vydání je podle téhož paragrafu definováno jako den, kdy se cenný papír stane majetkem prvého nabyvatele.

Emisi dluhových cenných papírů může zabezpečit sama účetní jednotka nebo může být zabezpečena finanční institucí (nejčastěji bankou). Pokud je emise zabezpečena bankou, může být na účet banky, což znamená, že banka v podstatě odkoupí celou emisi od účetní jednotky (stane se jejím věřitelem) a o další prodej dluhopisů se stará sama. Dluhopisy, které dále neprodá (neumístí), zůstanou ve vlastnictví banky. Druhá možnost je, že se bude banka starat o umístění dluhopisů na účet účetní jednotky. V tomto případě převezme banka celou emisi dluhopisů od účetní jednotky a po určenou dobu se bude starat o jejich umístění. Dluhopisy, které se jí nepodaří umístit, po skončení této doby vrátí účetní jednotce, která se tedy stane držitelem vlastních dluhopisů (viz též výklad k účtu 255-Vlastní dluhopisy). Tento postup má svůj odraz i v účetním zobrazení, viz dále.

Transakce spojené s upisováním nebo umisťováním emisí investičních nástrojů jsou dle § 51 ZDPH finančními činnostmi a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty, podrobněji viz výklad v hesle DPH Finanční činnosti.

Vykazování pohledávky z emitovaných dluhopisů

K bilančnímu dni je třeba vykazovat v závazcích hodnotu vydaných dluhopisů a pohledávky z emitovaných dluhopisů musí být vykazovány v hodnotě dluhopisů, které byly vydány – upsány konkrétními nabyvateli, ne v hodnotě celkové emise. K problému, který je třeba řešit, může dojít v situaci, kdy účetní jednotce zabezpečuje umístění emitovaných dluhopisů banka na účet účetní jednotky a emise není v okamžiku sestavení účetních výkazů ukončena. Umístění dluhopisů zabezpečované bankou na účet účetní jednotky, je totiž účtováno účetní jednotkou v momentě emise, kdy byly předány dluhopisy bance, v hodnotě celkové výše emise: MD pohledávka z emitovaných dluhopisů, ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.