Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 376 - Nakoupené opce

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny pohledávky vzniklé z titulu nákupu opce.

Účet je součástí účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky.

Opce jsou označovány jako odvozené cenné papíry. V účetnictví jsou považovány za pohledávky (nakoupené opce), respektive dluhy (prodané opce - viz účet 377-Prodané opce).

Opce jsou sledovány ve 3. účtové třídě, mohou mít krátkodobý, ale i dlouhodobý charakter, což je potřeba zohlednit při jejich vykázání v rozvaze.

Opce představuje, zjednodušeně řečeno, smlouvu mezi dvěma stranami. Z této smlouvy vyplývá pro jednu stranu povinnost uskutečnit ve smlouvě definovanou transakci, pro druhou stranu možnost tuto transakci uskutečnit.

Účetní jednotka, která se ve smlouvě zavazuje uskutečnit za určených podmínek danou transakci, dostává za uzavření smlouvy úplatu. Tato účetní jednotka tedy opci prodává a vzniká jí dluh.

Účetní jednotka, která opci nakupuje, získává právo v určitém termínu nakoupit (tzv. call opce), nebo prodat (tzv. put opce) podkladové aktivum za podmínek (cenových, množstevních) určených ve smlouvě. Této účetní jednotce vzniká pohledávka. V rozvahové evidenci je sledována zaplacená cena za uzavření opce (opční prémie), která je evidována na účtu 376-Nakoupené opce. Celková hodnota opce je odvozena od hodnoty budoucích transakcí, které předjímá, a v rozvahové evidenci sledována není. Nároky plynoucí z nakoupené opce a s nimi spojené potenciální dluhy jsou sledovány na podrozvahových účtech (viz účty 784-Pohledávky z opcí, 785-Dluhy z opcí a heslo Podrozvaha). Opce, které jsou finančními deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou, podrobněji viz hesla Deriváty a Opce.

Účtování

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.